Norwegian-Swedish translation of vekslende

Translation of the word vekslende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vekslende in Swedish

vekslende
uregelbundetadjective växlande
Synonyms for vekslende
Derived terms of vekslende
Similar words

 
 

More examples
1.La Machine" - koreograf Daryl Gray, sammensatt musikk, var av vekslende virkning.
2.Ved et utall av andre anledninger har Arbeiderpartiet - med vekslende klarhet riktignok gitt uttrykk for at trafikk er noe som skal hindres eller aller helst forbys, og ikke noe som skal avvikles.
3.Hvilken bedrift vil gi bort det vesentlige av sitt marked til konkurrentene, spurte Bjørn Bjørnsen fra Drøbak manende og henviste til at svenske Esselte fra nyttår antagelig vil presentere sitt betalingsTV med spillefilmer over Sky Channel, antagelig med høyst vekslende kvalitet.
4.Men det er ikke mangel idag på rederier som vil forsøke å selge sin driftskapasitet eksternt - og det med vekslende hell, sier Morits Skaugen som har mer tro på denne form for samarbeide.
5.Samtlige egenskaper er nok der enda - men kanskje i hurtigere vekslende tempo enn før ! ler hun ertende.
6.BORØYA betegner vår kilde som et" suverent" sted med ypperlige tileggingsmuligheter, vekslende vegetasjon, sletter og bergknatter.
7.Bortsett fra noen kraftige vekslende klipp i begynnelsen, fløt filmens rytme rolig, i overensstemmelse med epokens egen i dette bakevjemiljø.
8.Bull vedgikk at det er blitt noe av det politiske spill her hjemme at vekslende opposisjon beskylder skiftende regjeringer for ikke å føre en tilstrekkelig aktiv Europapolitikk.
9.Både interessante og uinteressante bygg, både god og dårlig tilpasning til byen og situasjonen, både" historiserende" og nye stilarter samt kopier og falske uttrykk og former brukes med vekslende hell.
10.Båtturen gjennom Telemarks vakre og vekslende natur tar tre og en halv time, og gjestene blir bl.a. invitert på lunsj ombord.
11.De er sammenflettet med personaliastoff (av vekslende interesse), som man ellers oftest vil treffe på i dagbøker eller andre former for intimlitteratur.
12.De forskjellige forfattere drøfter både teori, praksis og muligheter i kapitler av litt vekslende kvalitet og interesse.
13.Den har vært spilt for røde lykter og er nu forlenget frem til midten av juni, vekslende med Shakespeares" Johan uten land".
14.Den norske representant, maleren Bendik Riis, ville gått naturlig inn i dette selskap med sine drømmebilder og psykiatriske skrekkerfaringer av sterkt vekslende kvalitet, også han uhemmet av estetisk konvensjon.
15.Denne forestillingen blir ofte bearbeidet i bøker av vekslende kvalitet og i filmer.
16.Derimot forsøkte han å få noen studiobragte publikummere i tale - forøvrig med vekslende hell.
17.Det er en mosaikk av lys og skygge, gavler og møner, her og der er det pynteborder av sirlige karnapper vekslende med nøkterne betongflater, det glimter til i vindusglass som plutselig åpnes.
18.Det er forsåvidt nettopp det norske regjeringer har gjort siden 1974 - riktignok i litt vekslende grad, og med meningsnyanser mellom regjering og opposisjon om hvorvidt man burde gjøre litt mer eller litt mindre.
19.Det hadde falt godt med nysne om natten, om dagen belyste en strålende opplagt vårsol dette stadig vekslende landskapet.
20.Det ser man ikke minst i hans siste bok, som handler om vekslende engasjementer - dyrking av egeninteresser og politisk virksomhet.
21.Det vekslende vær vi har hatt den siste tiden, vil vedvare også kommende uke.
22.Efter evne og med vekslende resultat følger ensemblet opp - karavellen bærer langt på vei.
23.Efter min mening er kvaliteten ganske vekslende fra program til program.
24.Eirik har eksperimentert med et nytt gevær foran denne sesongen, et gevær med et tilnærmet pistogrep som er svært likt det de østtyske skiskytterne forsøkte med vekslende hell siste sesong.
25.En rekke forskjellige firmaer har med vekslende hell forsøkt å tjene penger på idretten.
26.Gardermoen har vært reserve for Fornebu, og har derfor sterkt vekslende trafikk.
27.Gjennom alle år holdt han seg unna de vekslende kunststrømninger og gikk sine egne veier, der lyset og farvene betydde alt.
28.Griffith opplyste at omrisset kom frem gjennom vekslende mønstre, et resultat av hvordan avlinger vokste.
29.Gunnar Skirbekk skriver om" vekslende intellektuelle eliter i norsk efterkrigstid", mens Jon Elster tar for seg" hundre års marxistisk samfunnsforskning".
30.Han leder Det nasjonale religiøse parti og har sittet i de vekslende regjeringer praktisk talt uavbrutt siden staten Israels opprettelse i 1948.
Your last searches