Norwegian-Swedish translation of velte

Translation of the word velte from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

velte in Swedish

velte
allmennverb välta
Synonyms for velte
Derived terms of velte
Anagrams of velte
More examples
1.Små" sidesprang kan true med å velte langvarige samliv, eller omfattende utroskap kan møtes av en rolig toleranse som ikke lar utroskapen rokke ved forholdet.
2.Utroskap" handler om det tittelen forteller, men også om gammelt vennskap og overveldende problemer som kan velte et slikt, hvis man da ikke er modent saktmodig, tålmodig og svært glad i.
3.Avhengig av hvilke løsninger man finner på disse spørsmålene, kan utgiftene forbundet med toll og sikkerhetskontroll komme til å velte våre planer for denne Nordkalottruten.
4.En engelskmann prøvde før krigen å få til en stor meningsmåling i Tyskland med formål å vise hvor lavt Hitler sto i folks omdømme og dermed velte ham av pinnen.
5.Kravet stammer fra venstrefløyen i tjenestemannsforbundet, som gjerne vil velte den borgerlige regjering, sier finansminister Albert Gudmundson.
6.Men systemet med konsesjoner setter næringsutøverne i stand til å velte større kostnader over på forbrukerne enn de ellers ville ha kunnet, hvis de hadde vært utsatt for en effektiv konkurranse, sa Bakke.
7.Mikroskopiske fortjenestemuligheter, stor konkurranse og om mulig enda større chanser for at uforutsette hendelser skal velte de mest gjennomplanlagte opplegg, preger vår arbeidshverdag.
8.NATOs regjeringssjefer møtes bare til en kjedsommelig opplesning av taler, skrevet av andre i den eneste hensikt ikke å velte båten.
9.Sikkert fordi han selv var i bransjen og kjente alle tuer som kan velte en ung entusiast.
10.Uten denne hjelpepakke vil El Salvador være maktesløs overfor geriljaens Cubastøttede offensiv, fremholdt han, under henvisning til at" bevisene tårner seg opp for at Cuba vil fordoble sin støtte til geriljaen for å velte det nylig valgte regime i løpet av høsten".
11.Vi kjørte på brostein i utforbakke, i 6070 km / t, da jeg plutselig ble oppmerksom på at en rytter foran meg var i ferd med å velte.
12.Administrasjonens kobling av de to forslag truet helt til siste minutt med å velte den planlagte krisehjelp til El Salvador.
13.Alternativet vil ofte være å velte byrdene permanent over på samfunnet.
14.Andre bestemmelser skal kunne sikre at bl. a. slike forhandlinger ikke skal kunngjøres, at enkeltkreditorer ikke skal kunne velte spillet ved å forlange akkord etc.
15.Andre varianter av denne typen bordlys er av glass eller metall, og har lett for å velte.
16.At John Berg, som selv deltar i den løpende debatt på motsatt side av" Fredsbevegelsen" føles at hans side ikke har nådd frem i tilstrekkelig grad, er forståelig, men å velte ansvaret for det ensidig over på" Høyres og Regjeringens sikkerhetspolitikere" er vel i noen grad å rette baker for smed.
17.Både Neues Deutschland og pappaorganet Pravda i Moskva har tidligere lagt hovedvekten på at grev von Stauffenberg og Carl Goerdler, to av hovedmennene bak attentatet 20. juli 1944, tilhørte en overklasse som ville velte nazistyret for dermed å lette de vestalliertes vei mot øst.
18.Både mor og sønn, fru Alving og Osvald, har greid å velte mye mørke og mange fordommer av seg.
19.De anklages for med makt å ville velte sitt lands samfunnssystem og bryte" de vennskapelige bånd" med SovjetUnionen.
20.De tre danskene forsøkte å velte den norske bilen rundt på taket, men før det kom så langt klarte den vettskremte norske turisten å stikke av.
21.De tre danskene forsøkte å velte den norske bilen rundt på taket, men før det kom så langt klarte den vettskremte norske turisten å stikke av.
22.De uoverensstemmelser som gjorde seg gjeldende tidligere om den planlagte rørledningen til Skottland som eventuelt skal transportere Sleipnergassen til land, er neppe av slike dimensjoner at de vil velte en eventuell avtale.
23.Denne mulighet bortfaller helt, idet myndighetene ikke ville velte en stor sten foran en tom grav, og sette forsvarlig vakthold foran graven.
24.Derfor er det bare et valgnederlag som kan velte regjeringssamarbeidet mellom Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.
25.Dessuten er ikke alle stålverksarbeidere, som f.eks. arbeiderne ved Ravenscraig i Skottland, villig til å sette sine arbeidsplasser i fare ved å støtte en aksjon som enkelte ser som et forsøk på å velte en demokratisk valgt regjering.
26.Det er idag vanskelig å tenke seg noe som kan velte oppgjøret for bøndene.
27.Det kan da være mest hensiktsmessig å utjevne disse skadeutbetalingene på trafikkforsikringen og ikke på objektivt grunnlag velte dette over på dyreeierne (eller deres ansvarsforsikring).
28.Det man gjør er å velte ulemper over på andre.
29.Det skjedde i bunnen av en bakke, farten var kanskje 4050 km / t, det kan sammenlignes med å velte på en sykkel.
30.Det store spørsmål i troppskonkurransen er om Rustad skal få inn begge sine tropper på de fremste plassene, eller om Drammen med nytt program kan velte spillet for Bente Bjanes og hennes dyktige jenter.
Similar words

 
 

velte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) velteveltendeveltet
Indikative
1. Present
jegvelter
duvelter
hanvelter
vivelter
derevelter
develter
8. Perfect
jeghar veltet
duhar veltet
hanhar veltet
vihar veltet
derehar veltet
dehar veltet
2. Imperfect
jegveltet
duveltet
hanveltet
viveltet
dereveltet
develtet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde veltet
duhadde veltet
hanhadde veltet
vihadde veltet
derehadde veltet
dehadde veltet
4a. Future
jegvil/skal velte
duvil/skal velte
hanvil/skal velte
vivil/skal velte
derevil/skal velte
devil/skal velte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha veltet
duvil/skal ha veltet
hanvil/skal ha veltet
vivil/skal ha veltet
derevil/skal ha veltet
devil/skal ha veltet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle velte
duville/skulle velte
hanville/skulle velte
viville/skulle velte
dereville/skulle velte
deville/skulle velte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha veltet
duville/skulle ha veltet
hanville/skulle ha veltet
viville/skulle ha veltet
dereville/skulle ha veltet
deville/skulle ha veltet
Imperative
Affirmative
duvelt
viLa oss velte
derevelt
Negative
duikke velt! (velt ikke)
dereikke velt! (velt ikke)
Your last searches