Norwegian-Swedish translation of velvære

Translation of the word velvære from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

velvære in Swedish

velvære
allmenn? wellness
Synonyms for velvære
Similar words

 
 

More examples
1.Jogging gir større fysisk og psykisk velvære, det øker hjerteog lungekapasiteten, likeledes økes antall muskelceller og blodtilførselen til hjernen.
2.Sunt kosthold gir trivsel, velvære og god fysisk form, fastslår disponent Svendsen.
3.Andre kan føle velvære ved regelmessig behandling hos en fysioterapeut, og er villig til å betale ekstra for det.
4.At Oslo sentrum, som skulle være byens strålende midtpunkt med velholdte gater og fortau hvor trafikken kan flyte uten hindringer, og med vakre parker og grøntanlegg hvor folk kan få en skjønnhetsopplevelse og en følelse av velvære, i løpet av de siste årene er forvandlet til en eneste stor graveplass.
5.Bli brun, føl velvære og kos deg.
6.Da får man god mosjon og føler velvære - og så blir man blid og pen i ansiktet under marsjen !
7.De fleste av hestene i følget eies av Eirik selv og formelig strutter av sunnhet og velvære.
8.Den hjelper godt på både det fysiske og psykiske velvære.
9.Den tilsynelatende luksusen er egentlig et praktisk tiltak som kan bedre menneskelig velvære og trivsel.
10.Det er påvist at fergemennenes aktiviteter også er avhengige av vårt psykologiske og sosiale velvære eller mangel på sådant.
11.Det fysiske overskuddet man får efterhvert gir også psykisk velvære som gjør at man lettere takler hverdagslivets problemer.
12.Det mangler ikke på påstander om at Finnmark har overdrevent store forventninger til hva olje og gassvirksomheten i overskuelig fremtid kan bety for fylkets materielle velvære.
13.Det må derfor være tillatt å spørre om det er legenes prestisje eller pasientenes velvære og økonomi som bør telle mest når man påny er i ferd med å avgjøre kiropraktorens rolle i vernet om nordmenns helse ?
14.Diesellukten efter maskinene, den flerrende lyden som henger igjen i luften ; brått er den følelse av fred og velvære som lå i stillheten og det bølgende landskapet feiet vekk.
15.Et moderne baderom betyr praktisk komfort og velvære i dagliglivet, foruten det mentale velbefinnende og den øyenslyst som et vakkert interiør representerer.
16.For en annen type befolkning ville det være andre ting som spiller inn for det psykiske velvære, men mestring og forsvar ligger under.
17.Fortell ham nå der han sitter i fengsel at alt går som det skal - så gir han Johannes mulighet til å slappe av i et velvære som bare en vel utført jobb kan gi, samtidig bekrefter Jesus hvor nyttig menneskelig innsats er for at Jesus selv skal få komme til med det han skal gjøre.
18.Fritiden burde brukes til å hente energi og pågangsmot, samt å bidra til trivsel og velvære i en ellers ofte litt grå og lite meningsfull hverdag.
19.Får systemet i gang og gir en følelse av friskhet og velvære som kommer godt med på lange turer.
20.Her skal også startes kostholds kurs, temakvelder om velvære, og rehabiliteringsprogram for hjertepasienter.
21.Hvordan er trivselen i det norske samfunn i dag i forhold til tidligere når man relaterer denne til de tjenester fra helsevesenet som skal øke trivsel og velvære ?
22.I Norge, som i det meste av den vestlige verden, er mennesker konstant på jakt efter sikkerhet, velferd, velvære og beskyttelse mot ubehagelige overraskelser.
23.I et slikt velvære blir selv noen sardiner festmat, og hva som flyter i den gamle saftflasken, er det bare jeg som vet.
24.I pausen, da scenen ble ryddet, fikk jeg en egenartet opplevelse av renhet og velvære, av finsk atmosfære, formidlet av en taus og vennligeffektiv renovasjon som var et fint innlagt arbeide i kveldens mosaikk.
25.Jeg skriver tilsynelatende forde de ansattes arbeidsmiljø og pasientenes velvære nøye henger sammen.
26.Jogging gir deg imidlertid øket velvære og i tillegg fornyet mental styrke.
27.John Berglund ble efterhvert klar over hvor stor innflydelse følelsesmessige blokkeringer har på det fysiske velvære.
28.Kort sagt mer glede og velvære, sier Grete Waitz.
29.Kroppsbevisshet gir ikke bare fysisk gevinst, men også psykisk velvære.
30.Likedan tilstreber de fleste velvære og et" godt liv", dvs. ha" gode", subjektive opplevelser, glede seg over god helse og gode materielle kår.
Your last searches