Norwegian-Swedish translation of verdensbilde

Translation of the word verdensbilde from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verdensbilde in Swedish

verdensbilde
allmenn? världsbild
Synonyms for verdensbilde
Similar words

 
 

Wiki
Verdensbilde kan defineres som kjernen av kultur, som samhandler, berører og sterkt påvirker et hvert aspekt av kulturen vår. [1] Det er et begrep som er nært knyttet til kultur, religion og filosofi. Verdensbilde som begrep har sin opprinnelse fra det tyske begrepet weltanschauung, og senere fra det engelske worldview.

More examples
1.Fra vestlig synspunkt ligger det nær å slutte at dere i denne paviljongen på en intelligent måte omtolker, inkorporerer og ufarliggjør kristne anskuelser og verdier i deres marxistiske verdensbilde, sier jeg i en meningsutveksling med DDRs kommissær Hermann Raum.
2.I neste omgang forsøker han jo nettopp på å tilpasse seg et materialistisk verdensbilde.
3.Atter andre har sittet neglebitende fengslet til TVstolene på grunn av hva vi kan kalle det" alexissentriske verdensbilde".
4.Både sender og mottager har sitt verdensbilde og sin forståelse av omverdenen som vil være bestemmende for hva som blir sendt og hva som blir mottatt.
5.Deres verdensbilde.
6.Det dualistiske verdensbilde fra historien opphører å være troverdig.
7.Det skjedde i en helhet av engasjert kommentar, egne fotos og musikk, idet han påviste den gotiske katedral som en kunstneriskarkitektonisk legemliggjørelse av et verdensbilde, et symbol på det middelalderkristne univers og historiesyn.
8.Det springer ut av et Israelukritisk verdensbilde, et verdensbilde som står for fall - undergravd som det er av Israels egen opptreden.
9.Det verdensbilde som ble skapt på 1700tallet, er blitt grundig sprengt istykker de siste tiårene.
10.Dette er en riktig karakteristikk - av gårsdagens verdensbilde og dets konsekvenser.
11.Efter min mening kan avisene gi er mer nyansert verdensbilde enn det fjernsynet viser.
12.Et daggry for et nytt verdensbilde ?
13.Et nytt verdensbilde har forlengst brutt frem.
14.Farens bortføring lamslo familien, og Jelena Bonner skjønte plutselig ingenting av det verdensbilde som hadde vært så naturlig og selvsagt dagen før.
15.For all del, mal ikke ditt eget verdensbilde i sort / hvitt uten sjatteringer.
16.For ikke å henfalle i et tradisjonelt dualistisk verdensbilde, er det viktig å understreke at dette kan vi ikke vite.
17.Formålet med vår organisasjon er å gi folk et mer utvidet verdensbilde.
18.Han kom det avmektige, nødstedte moderne menneske imøte med et spiritualistisk verdensbilde, og påviste i dette perspektiv den profesjonelle elitekunstens evne til å gi oss opplevelse, og dermed nære vår livsbejaelse, vår innlevelse og medfølelse, vår fantasi og handlekraft.
19.Hans" GULagarkipelet" forandret en hel generasjon intellektuelles verdensbilde.
20.Her hører vi at selv Zapffes absurde verdensbilde eier rom for en etisk klang.
21.Hun lærte seg å stole på partiet og dets ledere og hadde et klart verdensbilde for seg.
22.Ikke noe verdensbilde er mer kristelig enn noe annet.
23.Jeg ønsker ikke her å blande meg inn i en teologiskfilosofisk debatt om et dualistisk eller monoistisk verdensbilde.
24.Men Hognestad nærmer seg mitt eget fagfelt, fysikk, når han protesterer mot å bli plassert blant dem som reprensenterer" det flattrykte verdensbilde fra materialismens store tid i forrige århundre og et stykke inn i vårt".
25.Men de er nesten alle rundt førti år, og de er preget av 1968, med alt dette innebærer av politisk holdning og forankring i det historisk materialistiske verdensbilde.
26.Men vi kan heller ikke gå tilbake til antikkens, middelalderens eller reformasjonens verdensbilde og dets dualisme !
27.Mitt studium av håndverket har i virkeligheten ført til en vindunderlig dør til innsiden av renessansens og barokkens totale verdensbilde.
28.Og deres lesemåte hang sammen med deres verdensbilde.
29.Og dernest om det ikke er meningsløst å bruke historien på den måten - like meningsløst som at f. eks. Luthers samtidige, Nicolas Copernicus, så seg nødt til å fremstille sitt heliosentriske verdensbilde som en" revisjon" av det aksepterte ptolemeiske eller geosentriske verdensbilde.
30.Og det jeg ville ha frem i forrige innlegg, var at kirkens" løsning" på menneskets ondskap (soning og tilgivelse gjennom tro på Jesu død) bare er forståelig innenfor et foreldet verdensbilde.
Your last searches