Norwegian-Swedish translation of verdensmakt

Translation of the word verdensmakt from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verdensmakt in Swedish

verdensmakt
politikknoun världsmakt
Synonyms for verdensmakt
Similar words

 
 

More examples
1.Den avgjørende fristelse ligger i Frankrikes mulighet for å spille en rolle som verdensmakt, selv om den må deles med tyskere, italienere, BeNeLuxlandene og andre som spiller en rolle i EF.
2.Det er endel av den pris Moskva må betale for å kunne agere verdensmakt.
3.Dien Bien Phu ble også et voldsomt psykologisk slag for den franske republikk med dets stolte kolonitradisjoner i SydøstAsia og rolle som verdensmakt.
4.Eagleburger medgikk at dette for så vidt var helt ut forståelig dersom USA er en verdensmakt og Europa en regional maktblokk.
5.Paris bybilde tirsdag viste med all tydelighet at det er topplederen i en omstridt verdensmakt som kommer på besøk.
6.Så langt slutter han seg for så vidt til Zbigniew Brzezinskis beskrivelse av SovjetUnionen som en" endimensjonell verdensmakt".
Your last searches