Norwegian-Swedish translation of verdensrommet

Translation of the word verdensrommet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verdensrommet in Swedish

verdensrommet
allmenn? utrymme
Synonyms for verdensrommet
Similar words

 
 

More examples
1.Challenger" befinner seg igjen i verdensrommet, denne gang med fem mannlige astronauter, 3300 bier og 13 millioner tomatfrø ombord.
2.Hvis Europa er istand til å bringe ut i verdensrommet en bemannet stasjon som tillater det å observere enhver mulig trusel, å varsle den og dermed forhindre den, da vil Europa ha tatt et stort skritt på veien mot sitt eget forsvar...
3.Solar Max" er igjen på plass i verdensrommet og i ferd med å samle inn data om Solens aktivitet.
4.(AP) - Reaganadministrasjonen er betingelsesløst gått med på samtaler med SovjetUnionen i september om en begrensning av våpen i verdensrommet, uttaler offisielle talsmenn i Washington.
5.(NTBReuterAFP) Den sovjetiske partiavisen Pravda gjentok lørdag beskyldningene om at USA ikke er villig til å forhandle seriøst om et forbud mot våpen i verdensrommet.
6.Den første amerikaner i verdensrommet skal ikke være en sjimpanse, beordret president Eisenhower arrig da russerne skjøt opp den ene vellykkede" Sputnik" efter den andre på slutten av 1950tallet.
7.Det eneste krav som stilles til en første sivilist er at vedkommende er i rimelig god fysisk form, og er rede til et opphold i verdensrommet, sier NASAsjefen James Beggs.
8.En ny pionerinnsats i verdensrommet.
9.Jeg kan ikke tro dette, utbrøt den skuffede astronaut, da det sto klart at han ikke var istand til å stabilisere satellitten som spinner ukontrollert rundt ute i verdensrommet.
10.Målsetningen er at amerikanere skal kunne leve og arbeide i verdensrommet på permanent basis i løpet av et tiår, fremholder NASAsjefen James M. Beggs.
11.Når det gjelder spørsmålet om å hindre en militarisering av verdensrommet, har vi akseptert det sovjetiske forslag om forhandlinger uten forhåndsbetingelser.
12.SovjetUnionen og USA er blitt enige om å innlede nye forhandlinger med det mål å oppnå gjensidig akseptable avtaler om hele det kompleks av spørsmål som berører kjernefysiske våpen og våpen i verdensrommet, heter det i den sovjetiske kunngjøringen.
13.SovjetUnionen utvider sitt militære romfartsprogram med sikte på støtte til kampoperasjoner på Jorden og på å utkjempe en krig i verdensrommet.
14.Vedkommende vil gi våre barn mulighet til å se opp til et menneske som har vært ute i verdensrommet.
15.Å regne med at militær overlegenhet kan bli oppnådd fra verdensrommet er en illusjon, skriver Tsjernenko.
16.Allerede under den første av ialt ti romferder i 1984, vil astronauten Bruce McCandless, begi seg ut i verdensrommet, bare iført en romdrakt og en jetdrevet" ryggsekk".
17.Allerede under den første av ti romferder i 1984 vil astronauten Bruce McCandless begi seg ut i verdensrommet bare iført romdrakt og en jetdrevet" ryggsekk".
18.Alt gikk som det skulle da den 46 år gamle astronauten Bruce McCandless skrev sitt navn inn i historien som det første menneske i fri glideflukt i verdensrommet.
19.Amerikanske eksperter anslår at et lasersystem med avfyring av stråler fra stasjoner i verdensrommet vil koste 70 milliarder dollar - ikke å utvikle, produsere og holde i drift, men bare å frakte ut i bane rundt Jorden.
20.Andropov appellerte til USA om forhandlinger om en rekke forslag, blant annet stans i utplassering av atomvåpen, garantier mot førstebruk av slike våpen, en ikkeangrepspakt mellom NATO og Warszawapakten og et forbud mot våpen i verdensrommet.
21.Andøya rakettskytefelt har fått et nytt og spennende oppdrag i forbindelse med utprøvingen av et viktig instrument til en av de europeiske satellittene som skal opp i verdensrommet om et par års tid.
22.Anmodningen vil bli ledsaget av en ensidig erklæring om midlertidig stans i utprøvingen av alle kjernefysiske våpen og tester og utplassering av våpen i verdensrommet.
23.Astronaut Bruce McCandless viser frem jetmotoren han har montert på ryggen for oppdrag i verdensrommet.
24.Astronautene ombord i romfergen" Discovery" reddet igår en ny satellitt som var kommet på avveie ute i verdensrommet.
25.Astronautene var oppsatt på å gjenta det spennende eksperimentet efter at de tirsdag ble de første mennesker som beveget seg fritt i verdensrommet, og de ga seg i kast med torsdagens program 35 minutter tidligere enn planlagt.
26.Begynnelsen til et rustningskappløp i verdensrommet som vil koste astronomiske beløp, er en skremmende mulighet i 1985.
27.Blanchard regner med at i løpet av 10 år vil man diskutere konvensjoner for virksomheten i verdensrommet.
28.Blant de 57 astronauter som skal ut i verdensrommet iår er seks kvinner.
29.Blant de syv ombord er den første kvinne som vil få æren av å begi seg ut på vandring i verdensrommet på egen hånd.
30.Charles D. Walker, som er ansatt av McDonnel Douglas, skal under den syv dager lange ferd håndtere det første farmasøytiske produksjonsalegg som noen gang er testet i verdensrommet.
Your last searches