Norwegian-Swedish translation of vesensforskjellig

Translation of the word vesensforskjellig from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vesensforskjellig in Swedish

vesensforskjellig
allmenn? disparata
Synonyms for vesensforskjellig

 
 

More examples
1.Jeg vil trolig fortelle en annen pasient at dette ikke er vesensforskjellig fra å gjennomgå en åpen hjerteoperasjon.
2.For det første trodde de ikke at nazismen var vesensforskjellig fra mange andre former for antisemittisme.
3.I og for seg er ikke denne oppfatningen i Kringkastingsrådet så vesensforskjellig fra den Kringkastingens ledelse har gitt uttrykk for".
4.Og lille Henriks søvngjengeraktige anelse om at det tilkom ham en høyere plass enn Kongens, var en anelse om sannheten, og altså vesensforskjellig fra talentets og halvtalentets oppdriftshigen, som, hvis det koster for meget å bli voksen i tide, utvikler seg til streberi eller til napoleonske fantasier.
5.Saken i Oslo synes imidlertid å være ganske vesensforskjellig.
6.I mange spørsmål er de prioriteringer politikerne har gjort vesensforskjellig fra hva vil ville gjøre.
7.Da kan han utvikle et helt miljø, sier Arnt K. Svendsen, som mener at det å selge næringseiendom ikke er vesensforskjellig fra å selge biler.
8.Denne typen teaterrom, funksjonsteatret, springer ut av mellomkrigstidens funksjonalisme, og er på mange måter vesensforskjellig fra tanken bak det tidligere symbolteatret.
9.Disse to rommene har vesensforskjellig karakter.
10.Innsikten både i Guds vesen og menneskets natur burde lært dem hvilken lang og strevsom vei et menneske må gå før målet er nådd : omvendelse er en daglig, møysommelig prosess, vesensforskjellig fra naturalismens løfterike overflødighetshorn.
11.Kunstformidling i Danmark og Norge er vesensforskjellig.
12.Men den er vesensforskjellig fra fullt medlemskap, sier hun.
13.På den måten antas det at den japanske pengeeksport vil bli vesensforskjellig fra den forholdsvis kortvarige strøm av petrodollar fra medlemmene i Organisasjonen for oljeeksporterende land (OPEC).
14.Salongens arkitektur er vesensforskjellig fra et moderne teaters.
Your last searches