Norwegian-Swedish translation of videre

Translation of the word videre from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

videre in Swedish

videre
dessutenother vidare
Synonyms for videre
Derived terms of videre
Similar words

 
 

More examples
1.Aha, Homer", tenker man straks og danner seg et øyeblikksbilde av den uforbederlige drømmeren før man kommer videre til fyren i fjerde som tvertimot drømmer om" motorsagen / og skiftenøkkelen han mistet" og til ynglingen som" danner seg bilder / av den mørke Madonna på tigerskinnet".
2.Almendannelsen er nok en bekjennelse til tradisjonen, fordi det er den ramme vi opptrer i, men den er ikke dermed uten videre aksept av det man tilegner seg.
3.Alt er galt med Fornebu," hører vi videre fra dette hold.
4.Arbeiderpartiet vil føre videre utviklingen av den videregående skolen ut fra det hovedsyn at skolestrukturen på det nærmeste er fastlagt.
5.Baltika" legger til ved Søndre Akershuskai kl. 8 og drar videre kl. 20.
6.Bydelsutvalgenes fellessekretariat oppfordrer bydelsutvalget til å samarbeide både med administrasjonen og med grunneierne om å vurdere videre utbygging.
7.Den videre behandlingen bør ikke bli noen hastesak, slik noen har villet gjøre den til.
8.Det er en klok og meget respektert kunstner som nå skalføre Radioteatret videre," skrev Simen Skjønsberg i Dagbladet da utnevnelsen var et faktum i desember.
9.Det er liten grunn til å frykte at ikke Norvik vil føre samarbeidet videre i en god atmosfære.
10.Det fremgår videre at Holøs reserverer seg mot uttrykket" kabaler" som forekommer i Høyrerepresentantenes uttalelse.
11.Det påpekes videre at den store oppgaven blir å møte den sosiale mistrivsel som særlig er knyttet til oppløsningen av det sosiale nettverk.
12.Dette er politisk taktikk av groveste slag", beretter Dagbladet videre.
13.Dette vil i praksis kunne føre til at den videre fordeling, som foretas av skuesillerandelen ikke lar seg gjennomføre", het det i brevet.
14.Du skal videre !
15.Efter hva jeg forstår av sakspapirene, har norske myndigheter vært moren behjelpelig både med pass og penger slik at kidnappingen kunne gjennomføres, og videre at norske myndigheter ikke gjør noe for å oppspore barnas skjulested", skriver Lowzow.
16.Elever som efter 7. skoleår ikke under noen omstendigheter ønsker å fortsette, kan fritas fra videre skolegang hvis de har et alternativ å gå til, og dette er i tråd med foresattes og rådgivers tilrådning", noe som forøvrig til dels er praksis i Oslo.
17.En nedtrapping av veksten i næringslivet i overensstemmelse med fylkesplanen vil være svært dramatisk og kan ikke uten videre legges til grunn for kommunens planlegning.
18.Er De alt i alt optimist med hensyn til det norske demokratis fremtid og videre utvikling ?
19.Far videre, reisende ! uten å flykte fra fortiden / til nye liv, eller til en fremtid. / Dere er ikke de samme som forlot stasjonen / eller som vil ankomme en annen.
20.Fools never learn" betyr et stort skritt videre, ikke minst fordi alle låtene er originale ; enten selvskrevne eller eksklusivt laget for trioen.
21.For det femte er det nødvendig å vurdere alternativer til videre rustning," sier Holst til slutt, så tilforlatelig at man skulle tro våre forhandlere i Wien, Geneve og Stockholm aldri har tenkt denne store og viktige tanke.
22.Forbudstiden" i Porsgrunn vil imidlertid vare inntil videre, forteller Porsgrunns Dagblad, og det er et åpent spørsmål hva bystyret vil beslutte når det torsdag 2. februar skal behandle saken.
23.Forslaget," het det videre," stilles opp mot den nåværende og forelda utuktsparagrafen.
24.Gi den videre" er et nytt slagord i Bibelmisjonen.
25.Hans ånd lever videre.
26.Help, Im from Norway" tar videre for seg særnorske engelskproblemer som svaret på spørsmålet" What are you doing tonight" ?
27.Hvem skal få dette minne når klassen sier adjø og går videre til ungdomsskolen fra høsten ?
28.Hvis dette blir vedtatt, vil vi i første halvdel av september vurdere hvem som vil få støttekontakt videre ut 1984.
29.Høyre var villige til å strekke seg så langt at man kan gå inn for at Vesten vurderer tempo og omfang i den videre utplasseringen av sine raketter i VestEuropa dersom Sovjet kommer med brukbare tilbud under forhandlingen.
30.Ich muss weiter, ich muss weiter" (jeg må videre).
Your last searches