Norwegian-Swedish translation of viktig

 
 

More examples
1.Aksjon Nabohjelp" kan bli et viktig supplement i kampen mot kriminaliteten.
2.Alle" vet at det er viktig å spise korn, men få vet hvorfor.
3.Brev til leserne" 22 / 1284 (signert H.V.) inneholdt en viktig presisering.
4.Den oppfordringen tar jeg gjerne, få gleder er større enn å bli bedt om å fortelle mer om noe som føles viktig og spennende, og man kan ikke få med alle synspunkter og nyanser i et enkelt intervju.
5.Den overveldende, anonyme majoritet" som utgjøres av fattigfolk innen jordbruk, småhandel osv. er ganske riktig en viktig målgruppe for bedrede kår.
6.Den uenighet som Statoildirektøren har tilkjennegitt, bidrar til å svekke Norges posisjon i en særdeles viktig fase av saksbehandlingen på britisk regjeringshold.
7.Derfor er vennskap viktig".
8.Det er de skjønt enige om, Bjørn Skjønsberg som er spillende trener i Nordstrand, og Stein Åsheim, viktig midtstopperbrikke hos Langhus.
9.Det er helt sentralt når det gjelder forståelsen av Edvard Munchs kunst, og viktig for utviklingen av Munchforskningen.
10.Det er også viktig at de menneskelige kontakter på tvers av landegrensene opprettholdes og helst styrkes.
11.Det er svært viktig at man unngår en kompetansestrid mellom veterinærer og universitetsutdannede fagfolk når det gjelder forskning og veiledning i saker som gjelder oppdrettsfiskens miljø og helse.
12.Det er så viktig at de blir integrert i det vanlige samfunn.
13.Det er viktig at Aftenbladet finnes som en stor og god avis", sier Strømstedt.
14.Det er viktig at Staten meir enn før går aktivt inn for å hjelpe til med løysinga av bustadspørsmålet for sine folk.
15.Det er viktig at vi alle idag innser at det ikke er SovjetUnionen som er fienden.
16.Det er viktig i verden idag at Finlands nordiske tilhørighet trer mest mulig klart frem.
17.Det er viktig å satse på tiltak som kan bedre de sosiale forhold i bydelen.
18.Det hele har toppet seg opp i en strid om årstall, uten at folk flest har skjønt hvorfor valget av 1987 eller 1989 som tidspunkt for skifte av operatør på Statfjord er så viktig at det kan skape de storpolitiske tumulter som vi har vært vitne til".
19.Det sier seg sjøl at et så viktig politisk utspill kan ikke statsministerens personlige rådgiver komme med uten at hans sjef står bak.
20.Det skulle være like viktig for ham (kritikeren) å lese årsregnskaper som å lese Ibsen.
21.Et dukkehjem", en gang bærer av et viktig budskap, virker idag antikvert på franskmennene.
22.Et viktig, første skritt," sier president Reagans sikkerhetspolitiske rådgiver om møtet.
23.Film ditt eget land og liv, hvis det er nødvendig for deg, og vis at det er viktig at vi lager film.
24.For RV er dette en viktig prinsippsak, og vi ønsker en klar markering mot denne type politisk overvåking og etterretning fra bedriftsledelser overfor ansatte.
25.Fremtiden er altfor viktig til at den skal overlates til tilfeldig forbipasserende.
26.Helsetjenesten i kommunene - en viktig nydannelse eller bare en ny betegnelse ?" er det sentrale spørsmål som bl.a. sosialminister LeifArne Heløe skal forsøke å besvare ved å redegjøre for Statens syn.
27.I et så viktig spørsmål som dette (bekjennelsen) må partiet ikke vingle.
28.I forbindelse med Arne Treholtsaken er det viktig å presisere at selv om Arne Treholt skulle ha engasjert seg i den politiske prosess for å fremme synspunkter som SovjetUnionen var interessert i, innebærer ikke dette at andre som delte disse synspunkter, også delte Arne Treholts motiver eller at de ble manipulert av ham", skriver Holst.
29.Jeg er ikke i tvil om at svært mange nordmenn har en sterk følelse av samhørigheten med Finland og dets folk og oppfatter kontakten med dette landet som en viktig del av det nordiske samarbeidet.
30.Lærere for fred" er en del av fredsbevegelsen og mener det er viktig å øve et opinionspress mot både A, B og Cvåpen.
Your last searches