Norwegian-Swedish translation of viljestyrke

Translation of the word viljestyrke from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

viljestyrke in Swedish

viljestyrke
allmenn? viljestyrka
Synonyms for viljestyrke
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg vil ikke rose meg av noen særlig viljestyrke, men jeg bestemte meg omsider.
2.Dessuten tar vi med enhver ulovlig bruk av narkotiske stoffer eller andre kjemiske midler som manipulerer med offerets viljestyrke.
3.Det er omtrent det eneste som er igjen av Richard Nixons verk som den statsmann han ønsket å være, at han både så muligheten for et samarbeide med Maos Kina, og hadde viljestyrke og evne til å legge dets grunnsten.
4.Det er utrolig hvor langt man kan komme med viljestyrke på en idrettsbane.
5.Det mangler heller ikke på viljestyrke hos turrenkongen, eftersom hans først efter fylte tredve år virkelig begynte å høste gullmedaljer.
6.Det skal ressurser og viljestyrke til - og en meget stor porsjon tålmodighet - dersom prosjektene skal lykkes, mener eksperter med erfaring utenfra.
7.Fra begynnelse til slutt var det preget av klar forstand, viljestyrke og karakter, av trang til selvstendighet, men også oppofrelse og omtanke for andre.
8.Får man ikke anledning til å bli av med mulige overflødige dollar og eventuell viljestyrke i land, er det også kasino ombord under fart.
9.Gayle Olinekova har selv gitt viljestyrke i så måte.
10.Her, og i flere andre situasjoner vi har vært vitne til, premieres viljestyrke med pengesedler.
11.Her er det mer villighet enn viljestyrke det kommer an på.
12.I andre sett kom han litt sent i gang og lå snart under 20, men beviste sin viljestyrke og utlignet.
13.I slike tilfeller er det snakk om viljestyrke til ikke å bevisst utvikle denne spenningen, sier hun.
14.I stafetter klarer jeg derimot å vise mer viljestyrke.
15.Leif Nesse hadde en enorm viljestyrke.
16.Man får inntrykk av to supermakter, som begge i det nasjonale forsvars navn, forsøker å mestre slike esoteriske kunster som overnaturlige evner til å motta signaler, tankeoverføring, synskhet og evnen til å påvirke gjenstander og hendelser ved hjelp av ren viljestyrke.
17.Man trenger ikke så kolossalt med viljestyrke, hvis man istedet bruker intuisjon, oppfinnsomhet, utholdenhet og humor.
18.Men, lettmelken krever viljestyrke !
19.Men her sto han altså - takket være sin eksepsjonelle viljestyrke.
20.Mens de fleste syntes å beundre Gabriela Scheiss Andersons viljestyrke i maratoninnspurten søndag, raste diskusjonen videre mandag om hun ikke burde ha vært stoppet og tatt ut av løpet før hun sjanglet inn på stadion.
21.Mot, viljestyrke og evne til praktisk innsats for sine mange medmennesker, sier Rise Grønoset.
22.Ofte må jeg bruke all min viljestyrke for å komme opp om morgenen.
23.Om hun er datter av Kristen Kvello aldri så mye var ikke Berit det store talentet som barn og tenåring, men en topp konsentrasjon og viljestyrke, med en urokkelig tro på alt hun foretar seg, ble det sakte, men sikkert resultater av det.
24.Tro på seg selv, viljestyrke".
25.Du må ikke fremstille mitt" tilfelle" som noen solskinnshistorie, sier Anne plutselig, men innser straks at hun nok er spesielt heldig som har en slik ukuelig viljestyrke og et såpass godt humør.
26.Brikt Jensen aktet å vise at Sartre tok feil, for å ta sitt liv opp til overveielse, er også en måte å utvise viljestyrke på.
27.DEN viljestyrke og stahet som forannevnte demonstrasjoner krever er for ingenting å regne mot de egenskaper man må være i besittelse av for å kjempe mot røking på arbeidsplassen.
28.Da sykler de til Oslo på ren og skjær viljestyrke efter at de har fått i seg noe mat.
29.Dagens jubilant har som sagt en viljestyrke av det sjeldne, ja, efter manges oppfatning inntil det arrogante.
30.Det har med engasjement og viljestyrke formidlet mange fremskritt til norske hjem, barnehaver, skoler og arbeidsplassene.
Your last searches