Norwegian-Swedish translation of vimsete

Translation of the word vimsete from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vimsete in Swedish

vimsete
allmenn? nyckfull
Synonyms for vimsete
Similar words

 
 

More examples
1.Top Secret" er en vimsete og litt ukonsentrert parodi på agentfilmer, Elvisepos og den andre verdenskrigens mer hastemte filmer.
2.De sies å være charmerende, om enn noe vimsete og impulsive følelsesmennesker.
3.Noen av dem preges av å være strategisk vimsete, avhengig av konjunkturene til enhver tid, mente Heyerdahl.
4.Noen er mer vimsete enn andre, og jeg vet nok om flere som jeg nødig ville møte ute i skogen med våpen alene.
5.Vimsete og brysom, med sorg og elendighet i kjølvannet.
6.Bedritslederne vimsete.
7.Bussguideyrket er ikke jobben for en vimsete, usikker og sprogfattig pusling.
8.Den store Garibaldi er selveste direktøren som herser og kommanderer den vimsete og trofaste tjener Bellino.
9.Noen av dem preges av å være strategisk vimsete, avhengig av konjunkturene til enhver tid, sa han den gang.
Your last searches