Norwegian-Swedish translation of visergutt

Translation of the word visergutt from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

visergutt in Swedish

visergutt
teaternoun inspicient
Synonyms for visergutt
Similar words

 
 

Wiki
Visergutt var betegnelsen på et bud som var ansatt i en dagligvarebutikk, et bakeri, vaskeri eller andre forretninger som bragte varer til sine kunder, hentet varer for forretningen, hentet posten eller utførte andre ærender. Visergutter brukte vanligvis en viserguttsykkel for å bringe forrtetningens varer til kundene. Det var oftest unge gutter eller yngre menn som hadde slike stillinger og visergutt var ofte den første jobben en gutt kunne få etter endt skolegang.

More examples
1.Jeg begynte som visergutt i 1932 og drev senere selvstendig sportsforretning på Grønland.
2.Turistsjefen skal være alfa og omega - byens visergutt og ambassadør.
3.15 år gammel ble han ansatt som visergutt, og han begynte i distribusjonssektoren i 1938.
4.Dette" noe" skulle i 1949 materialisere seg som" Deutsche Auslandsgesellschaft", en privat og lokal stiftelse med Heinrich Jessen som direktør - og ikke sjelden også som visergutt.
5.Gjennom stillingsinstruksen er PRsjefen redusert til en visergutt, som sogar er gitt beskjed om at ved fravær fra arbeidsplassen skal det gis beskjed om fraværets lengde og om hvor han er å treffe under fraværet.
6.Han ville inn i lære, men måtte som de andre først arbeide som visergutt.
7.I hele sitt yrkesaktive liv har Bjarne Jordbrek vært knyttet til Ringerikes Blad, hvor han begynte som bud og visergutt.
8.Jeg har vært visergutt og lagergutt og slakterlærling og løsarbeider.
9.Men det er bare å trå til, sier Oslos" visergutt" med sin kombinasjon av sjenerte smil og rungende latter.
10.Og da Australias statsminister, Bob Hawke, nylig besøkte både SydKorea og Kina, opptrådte han som visergutt i dette spørsmålet.
11.På Oslo Nye Teater er han alt fra visergutt til kontorsjef.
12.Selv vi Oslofolk må tenke enogtoogtre ganger før det går opp for oss at Kristiania Visergutkontor A / S vitterlig ligger i Oslo og ikke har en eneste visergutt i staben.
13.Som de fleste andre gutter på den tiden begynte han som visergutt.
14.Som slet seg frem som visergutt, vedsager, ekspeditør.
15.Så ble han visergutt i en forretning som hans bror drev, for som 17åring å starte for seg selv.
16.Jeg trodde meningen var at De skulle se på ham og si at her har vi en visergutt," svarte Ford.
17.Jeg er bare en visergutt, flirer han.
18.Avdelingsleder Per Gaalaas begynte som visergutt i Aftenposten, som så mange andre unge i avisen.
19.Det viste seg å være ensbetydende med å jobbe som dårlig betalt visergutt.
20.MIDT i tredveårene gjorde syv gutter i knebukser sin entre i Aftenposten - syv visergutter som ble kledt opp i Aftenpostens brune visergutt uniform med skyggelue og leggings.
21.Mangelrød skaffet mange av håndverkerne, og var selv visergutt for dem for å spare kostbar arbeidstid.
Your last searches