Norwegian-Swedish translation of visualisere

Translation of the word visualisere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

visualisere in Swedish

visualisere
mental aktivitetverb visualisera
Synonyms for visualisere
Similar words

 
 

More examples
1.Er det da en slags oppgave for kunsten å visualisere det uforståelige og irrasjonelle ?
2.Det lave aktivitetsnivået hos TVtitteren skyldes at denne hele tiden mottar ferdig visualisert informasjon, i motsetning til leseren, som selv må visualisere stoffet.
3.Dette innebærer f.eks. at planleggere lettere kan visualisere ulike situasjoner og problemstillinger ved hjelp av kart.
4.En muskel som ikke brukes, blir besværlig å øve opp igjen, likeså vil det en gang i fremtiden være besværlig å øve opp evnen til selv å kunne visualisere stoffet.
5.Initiativtagerne forsøker i sin beskrivelse overfor publikum å gi inntrykk av at anlegget er av beskjedne dimensjoner - og når Byplansjefen skal visualisere det for Byplanrådet, gjør han det ved en skisse der paviljongen sees fra baksiden, slik at høyden blir betraktelig redusert på grunn av nivåforskjellen i terrenget.
6.Jeg har ofte tenkt på at populærmusikere kan visualisere sine konserter, mens vi ikke kan.
7.Romantikk, eksotiske omgivelser, religion, vold og store økonomiske ressurser til å visualisere James Clavells meget velskrevne, omfattende og spennende bok.
8.Er det da en slags oppgave for kunsten å visualisere det uforståelige og irrasjonelle ?
9.Ved sitt menyvalg og gode oppsetninger makter han å visualisere sitt arbeidssted med natur og lokalmiljø, og er ikke redd for å bruke naturens egne produkter som ville bær eller vårens friske bjerkeskudd i sine tilberedninger.
10.Arkitekturen skulle selv visualisere et teatralsk drama som en kontrast mellom sin egen bruksbestemte form og samfunnets symboler.
11.For å visualisere de to abstrakte begrepene, trengte forfatteren en tilspisset, ekstrem samfunnssituasjon.
Your last searches