Norwegian-Swedish translation of viten

Translation of the word viten from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

viten in Swedish

viten
hemmelighetnoun vetskap
Synonyms for viten
Derived terms of viten
Anagrams of viten
Similar words

 
 

Wiki
Viten er det som en person eller en gruppe vet implisitt eller eksplisitt om et bestemt emne. Slik lyder den språklige forklaringen på begrepet, men det diskuteres mye om det kan begrunnes at noen har en «viten» når de har fått på annen hånd, dvs. via det de har hørt fra andre, hva de har lest om, eller hva de har sett i mediene.

More examples
1.Den viten man hadde, tilsa at det var nødt til å gå galt", og..." man visste at det ikke kunne lykkes".
2.Den viten man hadde, tilsa at det var nødt til å gå galt," skriver Jervell.
3.Det forferdeligste er, synes jeg, at selv den allerminste viten om oss mennesker skal tilintetgjøres.
4.Dette er en oppsiktsvekkende sterk anklage fordi den forutsetter at vi med overlegg skulle ha skrevet mot bedre viten," heter det i lederen.
5.Jeg mener at dette er galt, og at han må skrive dette mot bedre viten.
6.Man skulle forsverget at det ikke lot seg gjøre å presse så megen viten inn... mellom to permer.
7.Vi er så flinke, men hvorfor er vår viten ikke tilstrekkelig til å få forebyggelsen ned fra ønsketenkningens pidestall ?
8.Bakgrunnen er økende efterspørsel i skoleverket efter informasjonsmateriell om Televerket og ønsket om større viten om telekommunikasjonenes betydning i samfunnet, opplyser informasjonskonsulent Gunnar FalckYtter i Teledirektoratet.
9.Brevskoleundervisning er ofte eneste muligheten mange arbeidstagere har til å skaffe seg mer viten uten samtidig å si fra seg inntekten.
10.Det er lærerkreftene der som kan forvalte sin viten og bringe den videre, mener han.
11.Det finnes en masse psykologisk viten som må inn i skolen og bli nyttiggjort slik at vi kan gjøre barna til dugelige mennesker, sier Astri Gerrard med glød i stemmen.
12.Er det ikke en fare for at dine kurser i for stor grad blir god underholdning og for lite matnyttig viten ?
13.Han med lett forvirret resignasjon, hun med en arrig viten om søsterens plass i mannens liv og en drøm om å få ham alene under eget tak.
14.I stedet burde den vært hugget opp, sa Bjørnø som mente det kunne gitt ytterligere erfaring og viten om årsaken til havariet.
15.Nettoppp dette at tusener var avhengig av inntekter utenom jordbruk, er ny historisk viten bragt for dagen gjennom arbeidet med rådmann Hans Hornemanns papirer.
16.Norsk industri må satse på ny teknologisk viten fra det internasjonale marked, adskillig mer enn idag.
17.Når konsulenten har funnet problemets kjerne og tar i bruk sin konkrete viten - eller innhenter råd hos andre eksperter - kan han bistå med å få igang og å gjennomføre de nødvendige forandringer.
18.På tilsvarende måte kunne jeg for eksempel i en ekstrem situasjon der en person som var bundet til å sørge for sine gamle foreldre og som ble strekt knyttet til en annen uten aktuell mulighet for å gifte seg, tenke meg å anbefale at de to innledet sitt samliv uten vigsel, og kanhende også uten foreldrenes viten.
19.Resultatene som ble oppnådd under et fem dagers forsøk i Nordsjøen isommer er lovende, og undersøkelsene ga ny og viktig viten om oljens nedbrytningsprosess, konkluderer blant annet en forskningsrapport som nå legges frem for miljømyndighetene.
20.Vi bør animere til bruk av bibliotekenes arsenal av viten.
21.Vi er meget fornøyd med forsøkene, og vi har nå viktig viten som vi kan bygge videre på når det gjelder bruk av dispergeringsmidler.
22.Vi må ikke komme i den situasjon at norske forskere på Svalbard blir underlegne andre lands forskere når det gjelder å øke vår viten om øygruppen.
23.Vi trenger ikke bare et straffeforbud mot porno og prostitusjon, men også viten om hvorfor det oppstår, sa hun.
24.Alltid higer mennesket efter ny viten, ny erkjennelse.
25.Alternativ Framtid skal selvsagt ikke gjøre alt dette alene, men man kan bl.a. systematisere endel viten.
26.Arkeologien opplever en blomstring vel uten sidestykke, landets størrelse og resurser tatt i betraktning, og ny viten hentes hver dag frem i dagen.
27.Arnold Monrad Andersens kunnskaper og viten om film var alment anerkjent i filmkretser, og han nøt stor anseelse hos publikum.
28.Blodplatene var blitt glemt da Owren revolusjonerte vår viten om koagulasjon.
29.Både SovjetUnionen og India har bedt om slik pionerstatus, selv om det foreløbig bare er en håndfull vestlige selskaper som har teknologisk viten og ekspertise til å kunne gjennomføre denne utvinningen idag.
30.Damene grep fatt i de nærmeste av Annen Etages servitører og pumpet dem for all viten.
Your last searches