Norwegian-Swedish translation of voldsom kraft

Translation of the word voldsom kraft from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

voldsom kraft in Swedish

voldsom kraft
kraftnoun våldsam kraft
Similar words

 
 

More examples
1.Det rister, skjelver og krenger under en voldsom kraft.
2.Steffen er fortsatt kald og rolig, men ikke roligere enn at han dundrer inn en høyresving med voldsom kraft.
3.Da en patruljebil la seg foran rømlingen for å bremse ned farten, kjørte 27åringen inn i politiet bakfra med så voldsom kraft at begge kjøretøyene havnet utfor veien like nord for tunnelen ved Farrisvannet.
4.Den skulle registrere partikler som ble bragt til å kollidere med voldsom kraft og hastighet, for dermed å avsløre hva forskerne mener hendte ved vårt eget univers skapelse.
5.Tømmeret ble med voldsom kraft slynget gjennom første passasjervogn i hele dens lengde.
Your last searches