Portuguese-Norwegian translation of apostar

Translation of the word apostar from portuguese to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

apostar in Norwegian

apostar
jogo de azarverb slå vedd, satse på
  futuroverb slå vedd
  dinheiroverb spille
Similar words

 
 

apostar as verb
InfinitiveParticipleGerundio
apostarapostadoapostando
Indikative
1. Present
euaposto
tuapostas
eleaposta
nósapostamos
  
elesapostam
8. Perfect
eutenho apostado
voitens apostado
eletem apostado
nóstemos apostado
  
elestêm apostado
2. Imperfect
euapostava
voiapostavas
eleapostava
nósapostávamos
  
elesapostavam
9. Pluperfect indic. or Past perfect
eutinha apostado
voitinhas apostado
eletinha apostado
nóstínhamos apostado
  
elestinham apostado
4a. Future
euapostarei
voiapostarás
eleapostará
nósapostaremos
  
elesapostarão
11a. Future perfect or future anterior
euterei apostado
voiterás apostado
eleterá apostado
nósteremos apostado
  
elesterão apostado
Simple past
euapostei
voiapostaste
eleapostou
nósapostámos
  
elesapostaram
Past perfect
euapostara
voiapostaras
eleapostara
nósapostáramos
  
elesapostaram
Conditional
5. Conditional present
euapostaria
voiapostarias
eleapostaria
nósapostaríamos
  
elesapostariam
12. Conditional perfect
euteria apostado
voiterias apostado
eleteria apostado
nósteríamos apostado
  
elesteriam apostado
Subjunctive
6. Present
euaposte
voiapostes
eleaposte
nósapostemos
  
elesapostem
13. Perfect
eutenha apostado
voitenhas apostado
eletenha apostado
nóstenhamos apostado
  
elestenham apostado
Imperfect
euapostasse
voiapostasses
eleapostasse
nósapostássemos
  
eles
Pluperfect indic. or Past perfect
eutivesse apostado
voitivesses apostado
eletivesse apostado
nóstivéssemos apostado
  
elestivessem apostado
Future
euapostar
voiapostares
eleapostar
nósapostarmos
  
elesapostarem
Future perfect or future anterior
eutiver apostado
voitiveres apostado
eletiver apostado
nóstivermos apostado
  
elestiverem apostado
Imperative
Affirmative
tuaposta
eleaposte
nósapostemos
  
elesapostem
Personal infinitive
Present
euapostar
tuapostares
eleapostar
nósapostarmos
  
elesapostarem
Perfect
euter apostado
tuteres apostado
eleter apostado
nóstermos apostado
  
elesterem apostado
Your last searches