Portuguese-Norwegian translation of tiritar

Translation of the word tiritar from portuguese to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tiritar in Norwegian

tiritar
frioverb skjelve, skjelve, skjelve, hutre
Similar words

 
 

tiritar as verb
InfinitiveParticipleGerundio
tiritartiritadotiritando
Indikative
1. Present
eutirito
tutiritas
eletirita
nóstiritamos
  
elestiritam
8. Perfect
eutenho tiritado
voitens tiritado
eletem tiritado
nóstemos tiritado
  
elestêm tiritado
2. Imperfect
eutiritava
voitiritavas
eletiritava
nóstiritávamos
  
elestiritavam
9. Pluperfect indic. or Past perfect
eutinha tiritado
voitinhas tiritado
eletinha tiritado
nóstínhamos tiritado
  
elestinham tiritado
4a. Future
eutiritarei
voitiritarás
eletiritará
nóstiritaremos
  
elestiritarão
11a. Future perfect or future anterior
euterei tiritado
voiterás tiritado
eleterá tiritado
nósteremos tiritado
  
elesterão tiritado
Simple past
eutiritei
voitiritaste
eletiritou
nóstiritámos
  
elestiritaram
Past perfect
eutiritara
voitiritaras
eletiritara
nóstiritáramos
  
elestiritaram
Conditional
5. Conditional present
eutiritaria
voitiritarias
eletiritaria
nóstiritaríamos
  
elestiritariam
12. Conditional perfect
euteria tiritado
voiterias tiritado
eleteria tiritado
nósteríamos tiritado
  
elesteriam tiritado
Subjunctive
6. Present
eutirite
voitirites
eletirite
nóstiritemos
  
elestiritem
13. Perfect
eutenha tiritado
voitenhas tiritado
eletenha tiritado
nóstenhamos tiritado
  
elestenham tiritado
Imperfect
eutiritasse
voitiritasses
eletiritasse
nóstiritássemos
  
eles
Pluperfect indic. or Past perfect
eutivesse tiritado
voitivesses tiritado
eletivesse tiritado
nóstivéssemos tiritado
  
elestivessem tiritado
Future
eutiritar
voitiritares
eletiritar
nóstiritarmos
  
elestiritarem
Future perfect or future anterior
eutiver tiritado
voitiveres tiritado
eletiver tiritado
nóstivermos tiritado
  
elestiverem tiritado
Imperative
Affirmative
tutirita
eletirite
nóstiritemos
  
elestiritem
Personal infinitive
Present
eutiritar
tutiritares
eletiritar
nóstiritarmos
  
elestiritarem
Perfect
euter tiritado
tuteres tiritado
eleter tiritado
nóstermos tiritado
  
elesterem tiritado
Your last searches