Portuguese-Swedish translation of diminuir

Translation of the word diminuir from portuguese to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

diminuir in Swedish

diminuir
matemáticaadjective dra ifrån, räkna ifrån, subtrahera, dra av
  geralverb nedtona, bagatellisera, göra mindre, sakta farten, minska farten
  mão de obraverb minska, skära ned
  esperançaverb försvinna, dö bort
  reduzirverb skära ner, reducera, minska, förkorta, beskära
  aparelhoverb skruva ner
  valorverb förringa, minska
  velocidadeverb sakta, minska
  efeitoverb minska, avta
  ventoverb avta, lägga sig, dö bort
  textoverb korta av, förkorta, kondensera, sammandra
  preçosverb sänka, få ner
  luzverb dämpas
  tamanhoverb förminska, försvaga, reducera
  somverb sänka, dämpa
  quantidadeverb minska, avta
  comércioverb nedsätta
  enfraquecerverb minskas, avta, förminskas
  debilitarverb försvaga, göra svagare
  cortarverb beskära, skära ned, minska
  baixarverb avta, minska, försvinna, bortfalla
  decrescerverb reduceras, förminskas, minskas
  cairverb avta, minska, sjunka
Synonyms for diminuir
Similar words

 
 

Your last searches