Portuguese-Swedish translation of reconhecer

Translation of the word reconhecer from portuguese to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reconhecer in Swedish

reconhecer
lembrarverb känna igen
  culpaverb erkänna, medge, bekänna
  dizerverb erkänna att, ge en eloge för
  gratidãoverb erkänna, värdesätta
  visãoverb få syn på, sikta
  sensação mentalverb inse, fatta, förstå, få klart för sig
  governoverb erkänna
  verdadeverb bekänna, erkänna
  qualidadeverb uppskatta, värdera, gilla, sätta värde på
  agradecerverb uppskatta, värdera, vara tacksam för
  admitirverb erkänna, medge, vidkännas, tillerkänna
  declarar abertamenteverb öppet tillstå, erkänna
Synonyms for reconhecer
Similar words

 
 

reconhecer as verb
InfinitiveParticipleGerundio
reconhecerreconhecidoreconhecendo
Indikative
1. Present
eureconheço
tureconheces
elereconhece
nósreconhecemos
  
elesreconhecem
8. Perfect
eutenho reconhecido
voitens reconhecido
eletem reconhecido
nóstemos reconhecido
  
elestêm reconhecido
2. Imperfect
eureconhecia
voireconhecias
elereconhecia
nósreconhecíamos
  
elesreconheciam
9. Pluperfect indic. or Past perfect
eutinha reconhecido
voitinhas reconhecido
eletinha reconhecido
nóstínhamos reconhecido
  
elestinham reconhecido
4a. Future
eureconhecerei
voireconhecerás
elereconhecerá
nósreconheceremos
  
elesreconhecerão
11a. Future perfect or future anterior
euterei reconhecido
voiterás reconhecido
eleterá reconhecido
nósteremos reconhecido
  
elesterão reconhecido
Simple past
eureconheci
voireconheceste
elereconheceu
nósreconhecemos
  
elesreconheceram
Past perfect
eureconhecera
voireconheceras
elereconhecera
nósreconhecêramos
  
elesreconheceram
Conditional
5. Conditional present
eureconheceria
voireconhecerias
elereconheceria
nósreconheceríamos
  
elesreconheceriam
12. Conditional perfect
euteria reconhecido
voiterias reconhecido
eleteria reconhecido
nósteríamos reconhecido
  
elesteriam reconhecido
Subjunctive
6. Present
eureconheça
voireconheças
elereconheça
nósreconheçamos
  
elesreconheçam
13. Perfect
eutenha reconhecido
voitenhas reconhecido
eletenha reconhecido
nóstenhamos reconhecido
  
elestenham reconhecido
Imperfect
eureconhecesse
voireconhecesses
elereconhecesse
nósreconhecêssemos
  
eles
Pluperfect indic. or Past perfect
eutivesse reconhecido
voitivesses reconhecido
eletivesse reconhecido
nóstivéssemos reconhecido
  
elestivessem reconhecido
Future
eureconhecer
voireconheceres
elereconhecer
nósreconhecermos
  
elesreconhecerem
Future perfect or future anterior
eutiver reconhecido
voitiveres reconhecido
eletiver reconhecido
nóstivermos reconhecido
  
elestiverem reconhecido
Imperative
Affirmative
tureconhece
elereconheça
nósreconheçamos
  
elesreconheçam
Personal infinitive
Present
eureconhecer
tureconheceres
elereconhecer
nósreconhecermos
  
elesreconhecerem
Perfect
euter reconhecido
tuteres reconhecido
eleter reconhecido
nóstermos reconhecido
  
elesterem reconhecido
Your last searches