Spanish-English translation of asfixiar

Translation of the word asfixiar from spanish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

asfixiar in English

asfixiar
crimenverb suffocate, asphyxiate
Synonyms for asfixiar
Derived terms of asfixiar
Similar words

 
 

asfixiar as verb
InfinitiveGerundioPast participle
asfixiarasfixiandoasfixiado
Indikative
1. Present
yoasfixio
tuasfixias
elasfixia
nosotrosasfixiamos
vosotrosasfixiáis
ellosasfixian
8. Perfect
yohe asfixiado
tuhas asfixiado
elha asfixiado
nosotroshemos asfixiado
vosotroshabéis asfixiado
elloshan asfixiado
2. Imperfect
yoasfixiaba
tuasfixiabas
elasfixiaba
nosotrosasfixiábamos
vosotrosasfixiabais
ellosasfixiaban
9. Pluperfect indic. or Past perfect
yohabía asfixiado
tuhabías asfixiado
elhabía asfixiado
nosotroshabíamos asfixiado
vosotroshabíais asfixiado
elloshabían asfixiado
3. Preterit
yoasfixié
tuasfixiaste
elasfixió
nosotrosasfixiamos
vosotrosasfixiasteis
ellosasfixiaron
10. Past preterit
yohube asfixiado
tuhubiste asfixiado
elhubo asfixiado
nosotroshubimos asfixiado
vosotroshubisteis asfixiado
elloshubieron asfixiado
4a. Future
yoasfixiaré
tuasfixiarás
elasfixiará
nosotrosasfixiaremos
vosotrosasfixiaréis
ellosasfixiarán
11a. Future perfect or future anterior
yohabré asfixiado
tuhabrás asfixiado
elhabrá asfixiado
nosotroshabremos asfixiado
vosotroshabréis asfixiado
elloshabrán asfixiado
Conditional
5. Conditional present
yoasfixiaría
tuasfixiarías
elasfixiaría
nosotrosasfixiaríamos
vosotrosasfixiaríais
ellosasfixiarían
12. Conditional perfect
yohabría asfixiado
tuhabrías asfixiado
elhabría asfixiado
nosotroshabríamos asfixiado
vosotroshabríais asfixiado
elloshabrían asfixiado
Subjunctive
6. Subject
yoasfixie
tuasfixies
elasfixie
nosotrosasfixiemos
vosotrosasfixiéis
ellosasfixien
13. Present perfect
yohaya asfixiado
tuhayas asfixiado
elhaya asfixiado
nosotroshayamos asfixiado
vosotroshayáis asfixiado
elloshayan asfixiado
7a. Imperfect or Past subjunctive
yoasfixiara
tuasfixiaras
elasfixiara
nosotrosasfixiáramos
vosotrosasfixiarais
ellosasfixiaran
14a. Plusperfect or Past perf. subjunctive
yohubiera asfixiado
tuhubieras asfixiado
elhubiera asfixiado
nosotroshubiéramos asfixiado
vosotroshubierais asfixiado
elloshubieran asfixiado
7b. - Or - (Possible to use both)
yoasfixiase
tuasfixiases
elasfixiase
nosotrosasfixiásemos
vosotrosasfixiaseis
ellosasfixiasen
14b. - Or - (Possible to use both)
yohubiese asfixiado
tuhubieses asfixiado
elhubiese asfixiado
nosotroshubiésemos asfixiado
vosotroshubieseis asfixiado
elloshubiesen asfixiado
Imperative
Affirmative
tuasfixia
elasfixie
nosotrosasfixiemos
vosotrosasfixiad
ellosasfixien
Negative
tuno asfixies
elno asfixie
nosotrosno asfixiemos
vosotrosno asfixiéis
ellosno asfixien
Your last searches