Spanish-Norwegian translation of atascar

Translation of the word atascar from spanish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

atascar in Norwegian

atascar
general? syltetøy
Synonyms for atascar
Anagrams of atascar
Similar words

 
 

atascar as verb
InfinitiveGerundioPast participle
atascaratascandoatascado
Indikative
1. Present
yoatasco
tuatascas
elatasca
nosotrosatascamos
vosotrosatascáis
ellosatascan
8. Perfect
yohe atascado
tuhas atascado
elha atascado
nosotroshemos atascado
vosotroshabéis atascado
elloshan atascado
2. Imperfect
yoatascaba
tuatascabas
elatascaba
nosotrosatascábamos
vosotrosatascabais
ellosatascaban
9. Pluperfect indic. or Past perfect
yohabía atascado
tuhabías atascado
elhabía atascado
nosotroshabíamos atascado
vosotroshabíais atascado
elloshabían atascado
3. Preterit
yoatasqué
tuatascaste
elatascó
nosotrosatascamos
vosotrosatascasteis
ellosatascaron
10. Past preterit
yohube atascado
tuhubiste atascado
elhubo atascado
nosotroshubimos atascado
vosotroshubisteis atascado
elloshubieron atascado
4a. Future
yoatascaré
tuatascarás
elatascará
nosotrosatascaremos
vosotrosatascaréis
ellosatascarán
11a. Future perfect or future anterior
yohabré atascado
tuhabrás atascado
elhabrá atascado
nosotroshabremos atascado
vosotroshabréis atascado
elloshabrán atascado
Conditional
5. Conditional present
yoatascaría
tuatascarías
elatascaría
nosotrosatascaríamos
vosotrosatascaríais
ellosatascarían
12. Conditional perfect
yohabría atascado
tuhabrías atascado
elhabría atascado
nosotroshabríamos atascado
vosotroshabríais atascado
elloshabrían atascado
Subjunctive
6. Subject
yoatasque
tuatasques
elatasque
nosotrosatasquemos
vosotrosatasquéis
ellosatasquen
13. Present perfect
yohaya atascado
tuhayas atascado
elhaya atascado
nosotroshayamos atascado
vosotroshayáis atascado
elloshayan atascado
7a. Imperfect or Past subjunctive
yoatascara
tuatascaras
elatascara
nosotrosatascáramos
vosotrosatascarais
ellosatascaran
14a. Plusperfect or Past perf. subjunctive
yohubiera atascado
tuhubieras atascado
elhubiera atascado
nosotroshubiéramos atascado
vosotroshubierais atascado
elloshubieran atascado
7b. - Or - (Possible to use both)
yoatascase
tuatascases
elatascase
nosotrosatascásemos
vosotrosatascaseis
ellosatascasen
14b. - Or - (Possible to use both)
yohubiese atascado
tuhubieses atascado
elhubiese atascado
nosotroshubiésemos atascado
vosotroshubieseis atascado
elloshubiesen atascado
Imperative
Affirmative
tuatasca
elatasque
nosotrosatasquemos
vosotrosatascad
ellosatasquen
Negative
tuno atasques
elno atasque
nosotrosno atasquemos
vosotrosno atasquéis
ellosno atasquen
Your last searches