Spanish-Swedish translation of llevar a cabo

Translation of the word llevar a cabo from spanish to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

llevar a cabo in Swedish

llevar a cabo
generalverb fullfölja
  tratoverb lyckas gå i land med
  encargoverb utföra, verkställa, fullgöra, uppfylla, genomföra
  planverb genomföra
  castigoverb verkställa
  ideaverb förverkliga, uppfylla, realisera
  teatroverb uppföra, ge
  trabajoverb lyckas med, klara av
  lograrverb utföra, uträtta, åstadkomma, genomföra, förverkliga
Synonyms for llevar a cabo
Similar words

 
 

Your last searches