Swedish-Dutch translation of återvända

Translation of the word återvända from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

återvända in Dutch

återvända
rörelseverb terugkomen, terugkeren
Synonyms for återvända
Synonyms for återvända
Similar words

 
 

återvända as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) återvändaåtervändandeåtervänt
Indikative
1. Present
jagåtervänder
duåtervänder
hanåtervänder
viåtervänder
niåtervänder
deåtervänder
8. Perfect
jaghar återvänt
duhar återvänt
hanhar återvänt
vihar återvänt
nihar återvänt
dehar återvänt
2. Imperfect
jagåtervände
duåtervände
hanåtervände
viåtervände
niåtervände
deåtervände
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade återvänt
duhade återvänt
hanhade återvänt
vihade återvänt
nihade återvänt
dehade återvänt
4a. Future
jagskall återvända
duskall återvända
hanskall återvända
viskall återvända
niskall återvända
deskall återvända
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha återvänt
duskall ha återvänt
hanskall ha återvänt
viskall ha återvänt
niskall ha återvänt
deskall ha återvänt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att återvända
dukommer att återvända
hankommer att återvända
vikommer att återvända
nikommer att återvända
dekommer att återvända
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha återvänt
dukommer att ha återvänt
hankommer att ha återvänt
vikommer att ha återvänt
nikommer att ha återvänt
dekommer att ha återvänt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle återvända
duskulle återvända
hanskulle återvända
viskulle återvända
niskulle återvända
deskulle återvända
12. Conditional perfect
jagskulle ha återvänt
duskulle ha återvänt
hanskulle ha återvänt
viskulle ha återvänt
niskulle ha återvänt
deskulle ha återvänt
Subjunctive
6. Subject
jagmå återvända
dumå återvända
hanmå återvända
vimå återvända
nimå återvända
demå återvända
13.Present perfect
jagmå ha återvänt
dumå ha återvänt
hanmå ha återvänt
vimå ha återvänt
nimå ha återvänt
demå ha återvänt
Imperative
Affirmative
duåtervänd
viLåt oss återvända
niåtervänd
Negative
duåtervänd inte
niåtervänd inte
Your last searches