Swedish-Dutch translation of över

Translation of the word över from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

över in Dutch

över
allmänother over
  återståendeother over
  ålderother boven
  gränsother boven
  prepositionother over
  rumother tegenover, over, aan de overkant
  möjlighetother boven
  subjektother over
  riktningother over, naar de andere kant, naar de overkant, via
  pengarother over
  tidother voorbij, later dan
  tvärsöverother overdwars, van hier tot daar
Synonyms for över
Synonyms for över
Derived terms of över
akter över, akteröver, allmän översikt, arbeta över, arbeta övertid, behandla överlägset, beklaga sig över, bekymra sig över, berömma överdrivet, bjuda över, bli bestört över, bli översett, bli stött över, bockhornsklöver, böja sig över, bringa i överensstämmelse, brist på överensstämmelse, bristande överensstämmelse, det lönar sig inte att gråta över spilld mjölk, dra olycka över, dra skam över, dra vanära över sig, droppen som kom bägaren att rinna över, efter noga övervägande, en smula överlastad, examensövervakare, får ej överlåtas, faran över-signal, felöversättning, finnas i överflöd, flyga över, flytta över, föga övertygande, föra protokoll över, förekommande i överflöd, förfoga över, försöka att övertala, försöka övertala, förundra sig över, förvåna sig över
fundera över, fyrklöver, över, över till, gå till överdrift, gå tvärs över, genom privat överenskommelse, glida fram över, glida över, gradvis övergång, grubbla över, ha kontroll över, ha över, ha överhanden, ha övervikt, ha uppsikt över, hålla noggrann uppsikt över, hals över huvud, hänga över, härska över, höja sig över, hoppa över, hoppa över en linje, i överensstämmelse med, i överflöd, i övervåningen, inom överskådlig framtid, inte komma överens, inte överanstränga sig, inte stämma överens, inte vara någon överraskning, kasta överbord, kasta sig över, klaga över, klöver, klöverblad, klöverbladskorsning, knorra över, knota över, koka över, komma bra överens, komma över, komma över det, komma överens, komma överens med, komma överens om, köra över, köra över till sidan, korsa över, kraftigt överdrivet, kvart över, lagöverträdare, låta något gå ut över någon, leda över, ligga som en tyngd över, lista över stupade hjältar, luta sig över, manöver, manöverbar, manöverduglig, manöverduglighet, medlem av överhuset, mild övertalning, moget övervägande, och över, oöverlagd, oöverskådlig, oöverstiglig, oövertänkt, oöverträffad, oövervinnelig, oövervinnlig, oövervinnlighet, oroa sig över, ösa ut sitt raseri över, över-, över axelhöjd, över den, över det, över en natt, över hela världen, över huvudet, över natt, överaktiv, överallt, överanstränga, överanstränga sig, överansträngning, överarmsben, överbefälhavare, överbefolkad, överbefolkning, överbelasta, överbemannad, överbetala, överbevisa, överbjuda, överbliven, överboka, överbord, överbyggnad, överdåd, överdådig, överdådighet, överdebitera, överdel, överdimensionerad, överdomare vid högsta domstolen, överdos, överdra, överdrag, överdragen, överdragen med en skorpa, överdragning, överdragskläder, överdrift, överdriva, överdriven, överdriven sentimentalitet, överdrivet, överdrivet artistisk, överdrivet sentimental, överdrivet sparsam, överenskommande, överenskommelse, överensstämma, överensstämmande, överensstämmelse, överexponera, överfall och rån, överfalla, överfalla och plundra, överfalla och råna, överfallande, överfart, överflöd, överflöd på, överflöda, överflödande, överflödig, överflygla, överföra, överförande, överförbar, överföring, överföringsbild, överframkallad, överfull, överfurir, överfylla, överfyllning, övergå till, övergång, övergång till metersystemet, övergångs-, övergångsbiljett, övergångssäsong, övergångsspelare, övergångsställe, överge, övergivande, övergiven, överglänsa, övergöda, överhand, överhängande, överhöghet, överhölja med, överhud, överhuset, överilad, överilning, överinseende, överjag, överjordisk, överkänslig, överkapitalisera, överkast, överklass, överklass-, överkommissionär, överkompensera, överkropp, överlagd, överlägga, överlägga om, överläggande, överläggning, överlägsen, överlägsen hjärna, överlägsenhet, överlagt, överlagt mord, överlämna, överlämnande, överlappa, överlasta, överlastad, överlåta, överlåtbar, överlåtelsehandling, överleva, överleva sig själv, överlevande, överlevnad, överlista, överlistande, överljuds-, överlöpare, överloppsgärning, övermakt, övermanna, övermänniska, övermänsklig, övermätt, övermått, övermätta, övermättnad, övermod, övermodig, övermogen, övermorgon, övernationell, övernatta, övernaturlig, överord, överordnad, överproduktion, överräcka, överräckande, överraska, överraskad, överraskande, överraskning, överresa, överretad, överrock, överrösta, överrumpla, översända, översätta, översätta fel, översättare, översättning, överse med, överseende, översenskommelse om hemlighållande, översikt, översiktlig, översittare, översitteri, överskatta, överskjuta, överskjutande, överskötare, översköterska, överskott, överskrida, överskrift, överskugga, överskuggande, överspänd, överspänt idealistisk, överspelad, överst, överst på, översta, översta lager, överstatlig, överste, överstepräst, överstiga, överstryka, överstrykning, överstycke, överstyra, översvallande, översvämma, översvämmad, översvämning, överta, överta tronen, övertäcka, övertagande, övertala att inte göra, övertala att låta bli, övertala till, övertalad, övertalande, övertalig, övertalning, övertalningsförmåga, övertid, överton, överträda, överträdelse, överträffa, överträffa i antal, överträffa sina förväntningar, övertrassera, övertrassering, övertyga, övertygad, övertygande, övertygande styrka, övertygelse, överuppsyningsman, överväga, övervägande, övervägd, övervaka, övervakande, övervakare, övervakning, övervåld och misshandel, överväldiga, överväldigande, övervärdera, överväxel, övervikt, överviktig, övervinna, övervunnen, övervuxen, övervuxen med, på befallning av övermakten, på nytt överväga, på order av övermakten, politisk övertygelse, rånöverfall, regelbunden översyn, resa sig över, riktig överraskning, rinna över, ruva över, sängöverkast, sätta sig över, se över, se ut över, segla över, sjöröveri, skenmanöver, skjuta över, skjuta över skulden på, skriftligen överlåta, skriva över, skvalpa över, skyddande överdrag, skyla över, slå över, släta över, snedda över, snubbla över, söka överträffa, sörja över, spänna över, spela över, stå högt över, stå över, stämma överens, stämma överens med, stanna över natten, statsöverhuvud, stryka fram över, stryka över, svepa över, ta över, ta övergång, ta överpriser, ta under övervägande, tänka över, till övers, timme övertid, treklöver, trumfa över, tvärs över, tvärsöver, utan överensstämmelse med, utöver, vada över, vakta över, väl övervägd, vältra över, vara entusiastisk över, vara förälskad upp över öronen, vara förfärligt orolig över, vara i överensstämmelse, vara orolig över, vara överens, vara överens med, vara överlägsen, vara övertygad om, vara skadeglad över, vara utöver någons fattningsförmåga, vid närmare övervägande, vinna överlägset, överkänslighet, svårövertalad, överhopa, överman, översyn, bestämma över, överbeskydd, övervara, överhetsperson, därutöver, ta över efter, kraftig övervikt, föra tungan över, övertag, överståndet, övertala, överrumplad, övergripande, inte överdriven, övergångsålder, lagöverträdelse, överstyr, oövervägd, röveri, överlycklig, självöverskattning, styra över, tankeöverföring, övertala till medlemskap, över lag, över mätt, överblick, överens, överfall, överflytta, överflyttning, överförfriskad, övergiva, övergrepp, övergående, överhet, överhuvud, överklassig, överkomlig, överkucku, överkörd reptil, överlag, överläge, överrumpling, överskya, överskyla, övertaga, övertalar, övertygar, överträffad
Anagrams of över
Similar words

 
 

Your last searches