Swedish-Dutch translation of överväga

Translation of the word överväga from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

överväga in Dutch

överväga
jämföraverb afwegen
  förslagverb overwegen, zich beraden over, nadenken over, bezien
  beslutverb zich beraden, zich bezinnen op, overwegen
  situationverb predomineren, de overhand hebben, prevaleren, overheersen, primeren
  tänka påverb nadenken over, overwegen, bedenken, in overweging nemen
Synonyms for överväga
Synonyms for överväga
Derived terms of överväga
Similar words

 
 

överväga as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) övervägaövervägandeövervägt
Indikative
1. Present
jagöverväger
duöverväger
hanöverväger
viöverväger
niöverväger
deöverväger
8. Perfect
jaghar övervägt
duhar övervägt
hanhar övervägt
vihar övervägt
nihar övervägt
dehar övervägt
2. Imperfect
jagövervägde
duövervägde
hanövervägde
viövervägde
niövervägde
deövervägde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade övervägt
duhade övervägt
hanhade övervägt
vihade övervägt
nihade övervägt
dehade övervägt
4a. Future
jagskall överväga
duskall överväga
hanskall överväga
viskall överväga
niskall överväga
deskall överväga
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha övervägt
duskall ha övervägt
hanskall ha övervägt
viskall ha övervägt
niskall ha övervägt
deskall ha övervägt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att överväga
dukommer att överväga
hankommer att överväga
vikommer att överväga
nikommer att överväga
dekommer att överväga
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha övervägt
dukommer att ha övervägt
hankommer att ha övervägt
vikommer att ha övervägt
nikommer att ha övervägt
dekommer att ha övervägt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle överväga
duskulle överväga
hanskulle överväga
viskulle överväga
niskulle överväga
deskulle överväga
12. Conditional perfect
jagskulle ha övervägt
duskulle ha övervägt
hanskulle ha övervägt
viskulle ha övervägt
niskulle ha övervägt
deskulle ha övervägt
Subjunctive
6. Subject
jagmå överväga
dumå överväga
hanmå överväga
vimå överväga
nimå överväga
demå överväga
13.Present perfect
jagmå ha övervägt
dumå ha övervägt
hanmå ha övervägt
vimå ha övervägt
nimå ha övervägt
demå ha övervägt
Imperative
Affirmative
duöverväg
viLåt oss överväga
niöverväg
Negative
duöverväg inte
niöverväg inte
Your last searches