Swedish-Dutch translation of aga

Translation of the word aga from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aga in Dutch

aga
straffnoun kastijden [n], kastijding [f], tuchtiging [f]
  ge risverb kastijden, tuchtigen
Synonyms for aga
Synonyms for aga
Derived terms of aga
ådagalägga, agar, agar-agar, agat, åklagarvittne, allmän åklagare, anklaga, anklaga för, anklagad, anklagande, anklagare, anmäld deltagare, antaga, antagande, arbetstagare, arvtagare, åtagande, återtagande, återupptagande, avståndstagande, avtagande, bagage, bagageinlämning, bagageutrymme, bagare, bagatell, bagateller, bagatellisera, bedraga, bedraga, bedragande, bedragare, bedriva propaganda, behaga, beklaga, beklaga sig, beklaga sig för, beklaga sig över, beklagansvärd, besittningstagande
beslagstagande, betagande, betalningsmottagare, betyga sitt deltagande, bidragande, bilaga, bli svagare, dagas, deltaga i, deltagande, deltagare, djupt beklaga, dragande, driva olaga handel med, extravagans, extravagant, falla på olika dagar, färdiglagad mat, finbagare, fjorton dagar, flaga, föga tilldragande, följeslagare, företagare, förjaga, förmånstagare, försäkringstagare, försvaga, försvagad, försvagande, fråntagande, fritaga, gensaga, gnaga, gnagande, gnagare, godtagande, göra svagare, guldslagare, hagalen, handbagage, hänsynstagande, hårborttagande, hemlagad, hovslagare, iakttagande, iakttagare, initiativtagare, intaga, intagande, jag beklagar, jaga, jaga bort, jaga efter, jaga huvuden, jaga iväg, jaga kvinnor, jaga upp sig, jagare, klaga, klaga hos, klaga över, klaga, klagan, klagande, konferensdeltagare, kopparslagare, kroppsaga, laga, laga mat, lagarbete, låntagare, låta mottagaren betala samtalet, ledsaga, ledsagare, legattagare, ligga och gnaga, magasin, magasinera, magasinsutrymme, misshaga, misstaga sig på, mottaga, mottaga nattvarden, mottagande, mottagare, orsak till klagan, övertagande, på gamla dagar, pålaga, paneldeltagare, pristagare, propaganda, propagandist, pukslagare, respektinjagande, saga, sammandragande, samtal som betalas av mottagaren, Saxifraga, självuppdragande, skräckinjagande, slaga, slaganfall, som lätt flagar sig, spagat, spannmålsmagasin, stormagad, svagare part, svagare partner, tagande som gisslan, tävlingsdeltagare, tillaga, tillbakadragande, tilldragande, tilltagande, tjuvjaga, torpedjagare, trumslagare, undantagandes, understödsmottagare, uppdaga, uppdagande, upplaga, upptagande, utflyktsdeltagare, vagabond, vara anklagad för, anklagar, löntagare, avtaga, bagarbod, bagatellartad, beklagande, mottagas, bidraga, borttaga, borttagande, deltaga, intaga middag, draga, fråntaga, fördraga, förlaga, försvagas, godtaga, risktagande, iakttaga, inlaga, sockerbagare, laganda, matlagare, medtaga passagerare, misstaga, olaga, vapendragare, taktiskt tillbakadragande, valdeltagande, seriemagasin, uppjagad, undandraga, staga, ställningstagande, vidtaga, taga, tilltaga, tvaga, återtaga, övertaga
Similar words

 
 

aga as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) agaagandeagat
Indikative
1. Present
jagagar
duagar
hanagar
viagar
niagar
deagar
8. Perfect
jaghar agat
duhar agat
hanhar agat
vihar agat
nihar agat
dehar agat
2. Imperfect
jagagade
duagade
hanagade
viagade
niagade
deagade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade agat
duhade agat
hanhade agat
vihade agat
nihade agat
dehade agat
4a. Future
jagskall aga
duskall aga
hanskall aga
viskall aga
niskall aga
deskall aga
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha agat
duskall ha agat
hanskall ha agat
viskall ha agat
niskall ha agat
deskall ha agat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att aga
dukommer att aga
hankommer att aga
vikommer att aga
nikommer att aga
dekommer att aga
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha agat
dukommer att ha agat
hankommer att ha agat
vikommer att ha agat
nikommer att ha agat
dekommer att ha agat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle aga
duskulle aga
hanskulle aga
viskulle aga
niskulle aga
deskulle aga
12. Conditional perfect
jagskulle ha agat
duskulle ha agat
hanskulle ha agat
viskulle ha agat
niskulle ha agat
deskulle ha agat
Subjunctive
6. Subject
jagmå aga
dumå aga
hanmå aga
vimå aga
nimå aga
demå aga
13.Present perfect
jagmå ha agat
dumå ha agat
hanmå ha agat
vimå ha agat
nimå ha agat
demå ha agat
Imperative
Affirmative
duaga
viLåt oss aga
niaga
Negative
duaga inte
niaga inte
Your last searches
aga