Swedish-Dutch translation of bli klar

Translation of the word bli klar from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli klar in Dutch

bli klar
arbeteverb klaarkomen, gereedkomen
Examples with translation
Låt mig veta när du är klar!
Similar words

 
 

Your last searches