Swedish-Dutch translation of dölja

Translation of the word dölja from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dölja in Dutch

dölja
utsiktverb verbergen, aan het gezicht onttrekken
  angelägenhetverb in de doofpot steken, stilhouden
  föremålverb verbergen, verstoppen, wegstoppen
  känslorverb verhullen, verbergen, maskeren
Synonyms for dölja
Synonyms for dölja
Derived terms of dölja
Similar words

 
 

dölja as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) döljadöljandedolt
Indikative
1. Present
jagdöljer
dudöljer
handöljer
vidöljer
nidöljer
dedöljer
8. Perfect
jaghar dolt
duhar dolt
hanhar dolt
vihar dolt
nihar dolt
dehar dolt
2. Imperfect
jagdolde
dudolde
handolde
vidolde
nidolde
dedolde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade dolt
duhade dolt
hanhade dolt
vihade dolt
nihade dolt
dehade dolt
4a. Future
jagskall dölja
duskall dölja
hanskall dölja
viskall dölja
niskall dölja
deskall dölja
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha dolt
duskall ha dolt
hanskall ha dolt
viskall ha dolt
niskall ha dolt
deskall ha dolt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att dölja
dukommer att dölja
hankommer att dölja
vikommer att dölja
nikommer att dölja
dekommer att dölja
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha dolt
dukommer att ha dolt
hankommer att ha dolt
vikommer att ha dolt
nikommer att ha dolt
dekommer att ha dolt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle dölja
duskulle dölja
hanskulle dölja
viskulle dölja
niskulle dölja
deskulle dölja
12. Conditional perfect
jagskulle ha dolt
duskulle ha dolt
hanskulle ha dolt
viskulle ha dolt
niskulle ha dolt
deskulle ha dolt
Subjunctive
6. Subject
jagmå dölja
dumå dölja
hanmå dölja
vimå dölja
nimå dölja
demå dölja
13.Present perfect
jagmå ha dolt
dumå ha dolt
hanmå ha dolt
vimå ha dolt
nimå ha dolt
demå ha dolt
Imperative
Affirmative
dudölj
viLåt oss dölja
nidölj
Negative
dudölj inte
nidölj inte
Your last searches