Swedish-Dutch translation of förebåda

Translation of the word förebåda from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

förebåda in Dutch

förebåda
allmänverb voorafschaduwen, aankondigen
  framtidverb aankondigen, de voorbode zijn van, voorspellen
  varningverb aankondigen, voorspellen
  framtidverb voorspellen
Synonyms for förebåda
Synonyms for förebåda
Derived terms of förebåda
Similar words

 
 

Your last searches