Swedish-Dutch translation of förutsätta

Translation of the word förutsätta from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

förutsätta in Dutch

förutsätta
hypotesverb aannemen, veronderstellen, onderstellen
  sannolikhetverb aannemen, veronderstellen, vermoeden
  faktumverb veronderstellen, supponeren, vooronderstellen
  rättsvetenskapverb beschouwen als
Synonyms for förutsätta
Synonyms for förutsätta
Anagrams of förutsätta
Similar words

 
 

förutsätta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) förutsättaförutsättandeförutsatt
Indikative
1. Present
jagförutsätter
duförutsätter
hanförutsätter
viförutsätter
niförutsätter
deförutsätter
8. Perfect
jaghar förutsatt
duhar förutsatt
hanhar förutsatt
vihar förutsatt
nihar förutsatt
dehar förutsatt
2. Imperfect
jagförutsatte
duförutsatte
hanförutsatte
viförutsatte
niförutsatte
deförutsatte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade förutsatt
duhade förutsatt
hanhade förutsatt
vihade förutsatt
nihade förutsatt
dehade förutsatt
4a. Future
jagskall förutsätta
duskall förutsätta
hanskall förutsätta
viskall förutsätta
niskall förutsätta
deskall förutsätta
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha förutsatt
duskall ha förutsatt
hanskall ha förutsatt
viskall ha förutsatt
niskall ha förutsatt
deskall ha förutsatt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att förutsätta
dukommer att förutsätta
hankommer att förutsätta
vikommer att förutsätta
nikommer att förutsätta
dekommer att förutsätta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha förutsatt
dukommer att ha förutsatt
hankommer att ha förutsatt
vikommer att ha förutsatt
nikommer att ha förutsatt
dekommer att ha förutsatt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle förutsätta
duskulle förutsätta
hanskulle förutsätta
viskulle förutsätta
niskulle förutsätta
deskulle förutsätta
12. Conditional perfect
jagskulle ha förutsatt
duskulle ha förutsatt
hanskulle ha förutsatt
viskulle ha förutsatt
niskulle ha förutsatt
deskulle ha förutsatt
Subjunctive
6. Subject
jagmå förutsätta
dumå förutsätta
hanmå förutsätta
vimå förutsätta
nimå förutsätta
demå förutsätta
13.Present perfect
jagmå ha förutsatt
dumå ha förutsatt
hanmå ha förutsatt
vimå ha förutsatt
nimå ha förutsatt
demå ha förutsatt
Imperative
Affirmative
duförutsätt
viLåt oss förutsätta
niförutsätt
Negative
duförutsätt inte
niförutsätt inte
Your last searches