Swedish-Dutch translation of gång

Translation of the word gång from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gång in Dutch

gång
tillfällenoun keer [m], maal [m/f]
  utvecklingnoun patroon [n], stramien [n], beloop [n]
  mekanisknoun werking [f], functioneren [n]
  gåendenoun pad [n], paadje [n], stap [m], gang [m], pas [m], doorgang [m], tred [m]
  aktionnoun vordering [f], vooruitkomen [n]
  anatominoun buis [m/f], kanaal [n]
Synonyms for gång
Synonyms for gång
Derived terms of gång
aktiva tillgångar, arbetsgång, årgång, återgång, avgång, avgångsbetyg, avgångsbetyg från gymnasiet, avgångsexamen från grundskola, bli närgången, bortgången, brädgång, dalgång, dubbelgångare, en gång, en gång i tiden, en och annan gång, engångs-, engångsartikel, engångsligg, för första gången, föregångare, förgången, förstagångsförbrytare, fortgång, framgång, framgångsrik, från gångna tider, gå på tomgång, gånggång, gångare, gångart, gångbana, gångbar, gångbar term, gångbro, gången, gånger, gångerska, gångjärn, gångmatta
gångstig, gångtunnel, ge tillgång till, gengångare, genomgång, gradvis övergång, ha framgång, ha medgång, hädangången, hur många gånger, huvudingång, i gång, igångsparkande, indirekt tillvägagångssätt, ingång, inneomgång, irrgång, knapp tillgång, konjunkturnedgång, kvinna med avgångsbetyg från gymnasiet, landgång, landgångssandwich, likvida tillgångar, malmgång, man med avgångsbetyg från gymnasiet, med- och motgångar, mittgång, motgång, någon gång, närgången, naturtillgångar, nedgång, nödutgång, ogiltig rättegång, övergång, övergång till metersystemet, övergångs-, övergångsbiljett, övergångssäsong, övergångsspelare, övergångsställe, på en gång, på tillbakagång, pelargång, period med idel framgångar, period med idel motgångar, rättegång, rättegångsbiträde, reservutgång, sätta i gång, sätta igång, sengångare, släpande gång, solnedgång, soluppgång, sömngång, sömngångare, sömngångerska, stolgång, studiegång, ta övergång, tänka sig för två gånger, tankegång, tillbakagång, tillgång, tillgång och efterfrågan, tillgångar, trappuppgång, två gånger, två gånger i månaden, två gånger per månad, två gånger per vecka, undergång, upprepade gånger, utegångsförbud, utgång, utgångspunkt, utkommande två gånger i veckan, väg till framgång, välgång, valvgång, vara i gång, vara på gång, varje gång, veva igång, bortgång, igångsättning, dra igång, sjögång, skallgång, fullgången, gå igång, gångtrafikant, holmgång, igång, igångsättande, portgång, övergångsålder, komma igång, nedgångsperiod, nedgången, omgång, rökgång, sädesavgång, tillfällig nedgång, tillvägagångssätt, uppgång, utan framgång, utgångsläge
Examples with translation
EU grundas för att få slut på de blodiga krigen mellan grannländerna, som gång på gång hade orsakat så mycket mänskligt lidande och till slut ledde till andra världskriget.
Similar words

 
 

Your last searches