Swedish-Dutch translation of märka

Translation of the word märka from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

märka in Dutch

märka
allmänverb markeren
  känslaverb merken, zich bewust worden van, bemerken, gewaarworden [Belgium]
  föremålverb merken, labelen
  kännemärkeverb afdrukken
  sinnesförnimmelseverb opmerken, waarnemen, bespeuren, onderscheiden, ontdekken
  affärverb prijzen, van een prijskaartje voorzien
  varorverb markeren, labelen
  uppmärksamhetverb letten op, nota nemen van, bemerken [formal]
  viktverb betekenen, een teken zijn van
  lägga märke tillverb opmerken, bemerken, nota nemen van
  observeraverb observeren, opmerken, bemerken
Synonyms for märka
Synonyms for märka
Derived terms of märka
Similar words

 
 

märka as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) märkamärkandemärkt
Indikative
1. Present
jagmärker
dumärker
hanmärker
vimärker
nimärker
demärker
8. Perfect
jaghar märkt
duhar märkt
hanhar märkt
vihar märkt
nihar märkt
dehar märkt
2. Imperfect
jagmärkte
dumärkte
hanmärkte
vimärkte
nimärkte
demärkte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade märkt
duhade märkt
hanhade märkt
vihade märkt
nihade märkt
dehade märkt
4a. Future
jagskall märka
duskall märka
hanskall märka
viskall märka
niskall märka
deskall märka
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha märkt
duskall ha märkt
hanskall ha märkt
viskall ha märkt
niskall ha märkt
deskall ha märkt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att märka
dukommer att märka
hankommer att märka
vikommer att märka
nikommer att märka
dekommer att märka
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha märkt
dukommer att ha märkt
hankommer att ha märkt
vikommer att ha märkt
nikommer att ha märkt
dekommer att ha märkt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle märka
duskulle märka
hanskulle märka
viskulle märka
niskulle märka
deskulle märka
12. Conditional perfect
jagskulle ha märkt
duskulle ha märkt
hanskulle ha märkt
viskulle ha märkt
niskulle ha märkt
deskulle ha märkt
Subjunctive
6. Subject
jagmå märka
dumå märka
hanmå märka
vimå märka
nimå märka
demå märka
13.Present perfect
jagmå ha märkt
dumå ha märkt
hanmå ha märkt
vimå ha märkt
nimå ha märkt
demå ha märkt
Imperative
Affirmative
dumärk
viLåt oss märka
nimärk
Negative
dumärk inte
nimärk inte
Your last searches