Swedish-Dutch translation of postulera

Translation of the word postulera from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

postulera in Dutch

postulera
faktumverb vooropstellen, vooronderstellen, postuleren, stellen, poneren, aannemen
Synonyms for postulera
påståverb anta, förutsätta, yrka, kräva
Similar words

 
 

postulera as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) postulerapostulerandepostulerat
Indikative
1. Present
jagpostulerar
dupostulerar
hanpostulerar
vipostulerar
nipostulerar
depostulerar
8. Perfect
jaghar postulerat
duhar postulerat
hanhar postulerat
vihar postulerat
nihar postulerat
dehar postulerat
2. Imperfect
jagpostulerade
dupostulerade
hanpostulerade
vipostulerade
nipostulerade
depostulerade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade postulerat
duhade postulerat
hanhade postulerat
vihade postulerat
nihade postulerat
dehade postulerat
4a. Future
jagskall postulera
duskall postulera
hanskall postulera
viskall postulera
niskall postulera
deskall postulera
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha postulerat
duskall ha postulerat
hanskall ha postulerat
viskall ha postulerat
niskall ha postulerat
deskall ha postulerat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att postulera
dukommer att postulera
hankommer att postulera
vikommer att postulera
nikommer att postulera
dekommer att postulera
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha postulerat
dukommer att ha postulerat
hankommer att ha postulerat
vikommer att ha postulerat
nikommer att ha postulerat
dekommer att ha postulerat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle postulera
duskulle postulera
hanskulle postulera
viskulle postulera
niskulle postulera
deskulle postulera
12. Conditional perfect
jagskulle ha postulerat
duskulle ha postulerat
hanskulle ha postulerat
viskulle ha postulerat
niskulle ha postulerat
deskulle ha postulerat
Subjunctive
6. Subject
jagmå postulera
dumå postulera
hanmå postulera
vimå postulera
nimå postulera
demå postulera
13.Present perfect
jagmå ha postulerat
dumå ha postulerat
hanmå ha postulerat
vimå ha postulerat
nimå ha postulerat
demå ha postulerat
Imperative
Affirmative
dupostulera
viLåt oss postulera
nipostulera
Negative
dupostulera inte
nipostulera inte
Your last searches