Swedish-Dutch translation of röra upp

Translation of the word röra upp from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

röra upp in Dutch

röra upp
allmänverb oprakelen, weer naar voren brengen
Anagrams of röra upp
Similar words

 
 

Your last searches