Swedish-Dutch translation of släcka

Translation of the word släcka from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

släcka in Dutch

släcka
törstverb lessen
  cigarrettverb uitdrukken, uitdoven, doven
  eldverb uitslaan, doven, blussen
  ljusverb uitschakelen, uitdraaien, uitdoen, afzetten
Synonyms for släcka
Synonyms for släcka
Derived terms of släcka
Similar words

 
 

släcka as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) släckasläckandesläckt
Indikative
1. Present
jagsläcker
dusläcker
hansläcker
visläcker
nisläcker
desläcker
8. Perfect
jaghar släckt
duhar släckt
hanhar släckt
vihar släckt
nihar släckt
dehar släckt
2. Imperfect
jagsläckte
dusläckte
hansläckte
visläckte
nisläckte
desläckte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade släckt
duhade släckt
hanhade släckt
vihade släckt
nihade släckt
dehade släckt
4a. Future
jagskall släcka
duskall släcka
hanskall släcka
viskall släcka
niskall släcka
deskall släcka
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha släckt
duskall ha släckt
hanskall ha släckt
viskall ha släckt
niskall ha släckt
deskall ha släckt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att släcka
dukommer att släcka
hankommer att släcka
vikommer att släcka
nikommer att släcka
dekommer att släcka
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha släckt
dukommer att ha släckt
hankommer att ha släckt
vikommer att ha släckt
nikommer att ha släckt
dekommer att ha släckt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle släcka
duskulle släcka
hanskulle släcka
viskulle släcka
niskulle släcka
deskulle släcka
12. Conditional perfect
jagskulle ha släckt
duskulle ha släckt
hanskulle ha släckt
viskulle ha släckt
niskulle ha släckt
deskulle ha släckt
Subjunctive
6. Subject
jagmå släcka
dumå släcka
hanmå släcka
vimå släcka
nimå släcka
demå släcka
13.Present perfect
jagmå ha släckt
dumå ha släckt
hanmå ha släckt
vimå ha släckt
nimå ha släckt
demå ha släckt
Imperative
Affirmative
dusläck
viLåt oss släcka
nisläck
Negative
dusläck inte
nisläck inte
Your last searches