Swedish-Dutch translation of smälta

Translation of the word smälta from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

smälta in Dutch

smälta
metallerverb smelten
  fysiologiverb verteren
  meteorologiverb smelten
  materialverb vloeibaar maken, vloeibaar worden
  fysikverb smelten
  känslorverb verkroppen, er overheen komen, slikken
Synonyms for smälta
Derived terms of smälta
Similar words

 
 

smälta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) smältasmältandesmältt
Indikative
1. Present
jagsmälter
dusmälter
hansmälter
vismälter
nismälter
desmälter
8. Perfect
jaghar smältt
duhar smältt
hanhar smältt
vihar smältt
nihar smältt
dehar smältt
2. Imperfect
jagsmältde
dusmältde
hansmältde
vismältde
nismältde
desmältde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade smältt
duhade smältt
hanhade smältt
vihade smältt
nihade smältt
dehade smältt
4a. Future
jagskall smälta
duskall smälta
hanskall smälta
viskall smälta
niskall smälta
deskall smälta
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha smältt
duskall ha smältt
hanskall ha smältt
viskall ha smältt
niskall ha smältt
deskall ha smältt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att smälta
dukommer att smälta
hankommer att smälta
vikommer att smälta
nikommer att smälta
dekommer att smälta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha smältt
dukommer att ha smältt
hankommer att ha smältt
vikommer att ha smältt
nikommer att ha smältt
dekommer att ha smältt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle smälta
duskulle smälta
hanskulle smälta
viskulle smälta
niskulle smälta
deskulle smälta
12. Conditional perfect
jagskulle ha smältt
duskulle ha smältt
hanskulle ha smältt
viskulle ha smältt
niskulle ha smältt
deskulle ha smältt
Subjunctive
6. Subject
jagmå smälta
dumå smälta
hanmå smälta
vimå smälta
nimå smälta
demå smälta
13.Present perfect
jagmå ha smältt
dumå ha smältt
hanmå ha smältt
vimå ha smältt
nimå ha smältt
demå ha smältt
Imperative
Affirmative
dusmält
viLåt oss smälta
nismält
Negative
dusmält inte
nismält inte
Your last searches