Swedish-Dutch translation of ta för givet

Translation of the word ta för givet from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ta för givet in Dutch

ta för givet
sannolikhetverb aannemen, veronderstellen, vermoeden
Synonyms for ta för givet
förutsättaverb anse som självklart
Synonyms for ta för givet
Similar words

 
 

Your last searches