Swedish-Dutch translation of ta upp

Translation of the word ta upp from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ta upp in Dutch

ta upp
meningsskiljaktighetverb uitpraten
  frågaverb ter sprake brengen, aansnijden
  subjektverb ter sprake brengen, naar voren brengen, aansnijden, inhaken op, aanknopen bij
  bilarverb meenemen, een lift geven
  föremålverb oprapen
Synonyms for ta upp
Synonyms for ta upp
Anagrams of ta upp
Similar words

 
 

Your last searches