Swedish-Dutch translation of tom

Translation of the word tom from swedish to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tom in Dutch

tom
allmänadjective leeg
  blickadjective leeg, wezenloos, glazig, uitdrukkingsloos, nietszeggend
  ordadjective leeg, nietszeggend, hol, onbetekenend
  platsadjective onbezet
Synonyms for tom
Synonyms for tom
Derived terms of tom
abstinenssymptom, anatom, anatomi, anatomisk, anrätta på en utomhusgrill, atom, atom-, atomär, atombomb, atomenergi, atomfysik, atomisera, atomkrig, atomvapen, automat, automation, automatisera, automatiserad, automatisering, automatisk, automatiskt, automatism, automobil, bortom, byggnadsstomme, dessutom, dikotomi, entomolog, entomologi, entomologisk, flipperautomat, försvinna ut i tomma luften, förutom, fotometer, fotomodell, gå på tomgång, grötomslag, ha alltför bråttom, halvautomatisk, hysterektomi
Anagrams of tom

mot

Similar words

 
 

Your last searches
tom