Swedish-English translation of ärlig

Translation of the word ärlig from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ärlig in English

ärlig
allmänadjective guileless
  sanningadjective straight
  karaktäradjective honest
  sportadjective sporting
  uppförandeadjective honest, aboveboard, straightforward, sincere, candid, on the up-and-up, on the up and up, upfront, up-front, unconcealed, open, undisguised, barefaced, pure
Synonyms for ärlig
Synonyms for ärlig
Derived terms of ärlig
Anagrams of ärlig
Examples with translation
Jag tycker att hon är en ärlig kvinna.
Jag tror han är ärlig.
Jag tror hon är ärlig.
Jag tror att hon är ärlig
Tom är ärlig.
Jag är bara ärlig.
Jag vill vara en ärlig person.
Similar words

 
 

Your last searches