Swedish-English translation of affisch

Translation of the word affisch from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

affisch in English

affisch
reklamnoun poster, bill, placard
Synonyms for affisch
Synonyms for affisch
Derived terms of affisch
Similar words

 
 

Wiki
Affisch (ytterst av latinets ad ""till"", ""vid"" och figico ""fästa"") är ett reklam- eller informationsanslag, ofta med en visuellt genomarbetad utformning. Ibland även kallad poster (engelska).

Your last searches