Swedish-English translation of akleja

Translation of the word akleja from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

akleja in English

akleja
botaniknoun columbine
Similar words

 
 

Wiki
Akleja (Aquilegia vulgaris) eller akvileja är en växtart vars vilda form är sällsynt i Sverige (den finns i södra Finland, södra och mellersta Sverige upp till Dalarna, södra och mellersta Norge upp till Trondheim). Den förekommer vanligt endast kring gamla gårdar och kloster, i parker och så vidare och har då antagligen förvildat sig, eftersom den länge varit en omtyckt trädgårdsväxt och lätt självsår sig med stora massor av frön och ratas av rådjur. Däremot är den särskilt omtyckt av humlor, som är de enda som har en tillräckligt lång tunga, för att nå nektarn i den djupa sporren dit bin och andra pollinerande insekter inte når.

Your last searches