Swedish-English translation of akt

Translation of the word akt from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

akt in English

akt
teaternoun act
Synonyms for akt
Synonyms for akt
Derived terms of akt
abstrakt, abstraktion, akta, akta sig, akta sig för, akter, akter över, akter ut, akterdäck, akteröver, aktie, aktieägare, aktieägarinna, aktiebolag, aktier, aktion, aktiv, aktiva tillgångar, aktivera, aktivera försäljningen, aktivering, aktivist, aktivitet, aktning, aktningsfull, aktningsvärd, aktningsvärdhet, aktör, aktris, aktsamt, aktuarie, aktuarie-, aktuell, alla fakta, allmakt, allmän karaktär, allmänpraktiker, allmänpraktiserande läkare, ändra taktik, anställningskontrakt
använda felaktigt, arrendekontrakt, artefakt, åsneaktig, Atlantpaktsorganisationen, att sitta barnvakt, attraktion, attraktiv, autodidaktisk, avgörande faktor, avsluta ett kontrakt, avvakta, avvaktande, badvakt, baktal, baktala, baktalare, baktända, baktändning, baktanke, bakterie, bakterie-, bakteriedödande, bakteriedödande medel, bakteriefri, bakterier, bakteriolog, bakteriologi, bakteriologisk, baktill, baktill i, baktrappa, barnvakt, beakta, beaktande, beaktansvärd, befraktare, bestämmande faktor, betrakta, betrakta som, betraktande, betraktelsesätt, betraktningsapparat, bindande kontrakt, björnaktig, bondaktighet, bovaktig, bovaktighet, brunaktig, busaktighet, daktyl, där i trakten, dåraktig, dåraktighet, dåraktigt, delaktig, delaktighet, didaktisk, didaktiskt, diffraktion, distraktion, dörrvakt, elakt, elakt troll, elakt väsen, exakt, exakthet, extrakt, extraktion, fågeljakt, faktisk, faktiskt, faktor, faktotum, faktum, faktura, fångvaktare, fångvakterska, fåraktighet, felaktig, felaktighet, felaktigt, felaktigt besätta rollerna i, felaktigt uttal, flickaktig, följaktligen, förakt, förakta, föraktande, föraktfull, föraktlig, föraktlighet, föråldrad karaktär, fördelaktig, försätta i ofördelaktigt läge, frakt, frakta, fraktbåt, fraktion, fraktsedel, fraktur, fullbordat faktum, fullmakt, fullmakt på titulär grad, fysisk aktivitet, gå i sakta mak, gå på jakt, gå på rävjakt, ge akt, ge en fullmakt, gemensam faktor, glasaktig, göra attraktiv, göra radioaktiv, göra till ett aktiebolag, gråaktig, gräddaktig, grindvakt, grönaktig, ha kontakt med, hålla kontakten med, hålla vakt, här i trakten, häxjakt, hetsjakt, hinnaktig, högaktad, högaktning, högaktuell, hyperaktiv, hyreskontrakt, i betraktande av, i felaktigt perspektiv, i praktiken, iaktta, iakttagande, iakttagare, iakttagelse, inaktiv, inaktivera, inaktivitet, inexakt, intakt, inte ha kontakt med, interaktiv, jakt, jakt med beaglar, jakt med frett, jakthäst, jakthorn, jakthund, jaktplan, jaktstuga, jaktvårdare, jordkontakt, kådaktig, kaktus, kalfaktor, karaktär, karaktäristisk, karaktäristiskt, karaktärsdrag, karaktärsfast, karaktärslös, karaktärssvag individ, karakterisera, karakterisera som, karakterisering, karakteristik, kärnreaktor, katarakt, kedjereaktion, kiropraktor, klimakterium, kompakt, kompakthet, komplicerad fraktur, konstituerande av ett aktiebolag, kontakt, kontakta, kontaktlins, kontaktperson, kontrakt, kontrakts-, kontraktsbrott, kontraktsenlig, kopparaktig, krampaktig, krigsmakt, kyrkvaktmästare, laktos, lämna obeaktad, lärlingskontrakt, livvakt, lögnaktig, lögnaktighet, lösaktig, lymmelaktig, makt, maktlös, maktlöshet, maktlysten, målvakt, människoförakt, människojakt, manufakturhandlare, manufakturvaror, masslakt, med goda kontakter, med självaktning, mellanakt, meningsskiljaktighet, mental aktivitet, mjölaktig, mjölkaktig, morgonandakt, munkaktig, nakterhus, naturlig reaktion, nöjaktighet, nyhetsredaktion, oaktat, oaktsam, oaktsamhet, ofördelaktig, ogudaktig, ogudaktighet, oljeaktig, opraktisk, oskiljaktig, otvivelaktig, otvivelaktigt, ovaraktig, överaktiv, övermakt, aktuell teknologisk nivå, på befallning av övermakten, på jakt efter, på order av övermakten, pakt, plyschaktig, pojkaktig, pojkaktighet, portvakt, portvaktsrum, prakt, praktfull, praktfullt, praktfullt skådespel, praktik, praktikant, praktisk, praktisk examen, praktiskt, praktiskt genomförbar, praktiskt prov, praktiskt taget, profylaktisk, radioaktiv, radioaktivitet, radioaktivt avfall, radioaktivt nedfall, rakt, rakt fram, rakt i mitten, rakt på sak, raktvål, rävjakt, reaktion, reaktionär, reaktionsförmåga, reaktiv, reaktor, redaktion, redaktionell artikel, redaktör, refraktion, retroaktiv, rhesusfaktor, Rh-faktor, ringakta, ringaktande, ringaktning, rödaktig, rödaktigt födelsemärke, rosaaktig, säkerhetsvakt, sakta, sakta farten, sakta ned, saktmodig, saktmodighet, schakt, se någon rakt i ögonen, silveraktig, sitta barnvakt, självaktning, skälmaktig, skälmaktighet, skiljaktig, skiljaktighet, skogsvaktare, skrivvakt, skurkaktig, skurkaktighet, skvalleraktig, slakt, slakta, slaktare, slakthus, slaktning, slaktsvin, slaktyxa, slösaktig, slösaktighet, slussvakt, slyngelaktig, småaktig, social aktivitet, som orsakar meningsskiljaktighet, som reaktion, speltaktik, spetsaktig, spontan reaktion, stå på vakt, stalaktit, ställa i en ofördelaktig dager, stamaktier, ståndaktig, ståndaktighet, största gemensamma faktor, subtraktion, subtropiska trakterna, supermakt, svampaktig, svavelaktig, svinaktig, syntaktisk, ta i beaktande, takt, taktfull, taktfullhet, taktik, taktiker, taktil, taktisk, taktlös, taktlöshet, tantaktig, tappat kontakten med, teakt, tölpaktig, tölpaktighet, trakt, trakta efter, traktera, traktera med, traktering, traktor, transaktion, tvåtakts-, tvivelaktig, underleverantörskontrakt, uppvakta, uppvaktning, utan prakt, vakt, vakta, vakta över, vaktare, vaktare, vaktel, vakterska, vakterska, vakthund, vakthus, vaktmästare, vaktpost, vakttorn, vara avvaktande, vara på jakt efter, vara tvivelaktigt, varaktig, varaktighet, världsmakt, växa i allt snabbare takt, vidmakthålla normalt lufttryck, Warszawa pakten, aktad, aktieinnehav, aktiepost, aktsam, aktsamhet, aktualisera, andakt, autodidakt, baktericid, betraktar, betraktare, betraktelse, vidmakthålla, traktamente, fakta, det oaktat, eftertrakta, karakteristisk, ljusets partikelkaraktär, vanmakt, fåraktig, ringaktad, proaktiv, högakta, högaktiv, maktgalen, iakttaga, iakttagelser, upptakt, interaktion, karakteristika, karakteristikum, maktkamp, kontaktnät, kontraktion, parkeringsvakt, läraktig, makthavare, manufaktur, missakta, missaktning, oattraktiv, praktiker, praktisera, taktiskt tillbakadragande, taktfast, rävaktig, saktfärdig, saktmod, slarvaktig, slå vakt om, uppvaktad, utsatt för förförelseakt, vakthålla, vakthållning, vara exakt, varaktigt, välaktad
Anagrams of akt

tak

Similar words

 
 

Your last searches
akt