Swedish-English translation of aktie

Translation of the word aktie from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aktie in English

aktie
företagnoun share, stock
Synonyms for aktie
Synonyms for aktie
Derived terms of aktie
Similar words

 
 

Wiki
En aktie utgör en ägarandel i ett aktiebolag. Aktieinnehavaren får genom sitt delägarskap av bolaget rätt att delta och rösta på bolagsstämmor och ta del av bolagets vinst i form av aktieutdelning. Antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget kan förändras vid nyemission, emission och split.

Your last searches