Swedish-English translation of aktiv

Translation of the word aktiv from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aktiv in English

aktiv
personadjective energetic, vigorous, active, dynamic
Synonyms for aktiv
Synonyms for aktiv
Derived terms of aktiv
Anagrams of aktiv
Examples with translation
Det är mycket ovanligare för en person att vara politiskt medveten än att vara politiskt aktiv.
Liisa är en aktiv och energisk ung kvinna.
Similar words

 
 

Your last searches