Swedish-English translation of akut

Translation of the word akut from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

akut in English

akut
bristadjective acute
  faraadjective acute, critical
  situationadjective acute, critical
  medicinadjective acute
Synonyms for akut
Synonyms for akut
Derived terms of akut
Anagrams of akut
Examples with translation
Det finns ett akut behov av bloddonationer.
Similar words

 
 

Wiki
Akut är även förkortning av akutmottagning. Akut i medicinsk betydelse avser att ett sjukdomstillstånd har uppstått snabbt, varat en kort tid samt att den drabbade personen försämras och är i behov av behandling så snart som möjligt. En sjukdom där symptomen kommer långsammare - inom några veckor - kallas subakut.

Your last searches