Swedish-English translation of anakronism

Translation of the word anakronism from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anakronism in English

anakronism
allmännoun anachronism
Synonyms for anakronism
Examples with translation
Den är anakronism.
Similar words

 
 

Wiki
Anakronism (från latin anachronismus, från grekiska anachronismos ett misstag i kronologi, från anachronizein att göra ett misstag i en tidsangivning) innebär att föremål, begrepp, eller en händelse, placeras i fel tidsepok i ett litterärt eller konstnärligt verk. Anakronismer är vanligt förekommande i studentspex och historisk litteratur, särskilt nationalistiskt färgad sådan. Även Mark Twains En yankee vid kung Arthurs hov innehåller en tydlig anakronism.

Your last searches