Swedish-English translation of anarki

Translation of the word anarki from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anarki in English

anarki
politiknoun anarchy
Synonyms for anarki
Derived terms of anarki
Anagrams of anarki
Similar words

 
 

Wiki
Anarki (av grekiska ??????? ""anarchía""), begrepp som används i två olika meningar: Ett tillstånd som innebär frånvaro av härskare eller statsmakt. Beteckningen används av anarkister i positiv bemärkelse om det ideala samhället. Förvirring och kaos i brist på lagar och/eller regering: en negativt laddad beteckning.

Your last searches