Swedish-English translation of anlända

Translation of the word anlända from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anlända in English

anlända
allmänverb arrive, reach destination, end up
Synonyms for anlända
ankommaverb infinna sig, komma, vara framme
Synonyms for anlända
Examples with translation
Han är på väg och kommer att anlända i sinom tid.
När ska skeppet anlända?
Similar words

 
 

anlända as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) anländaanländandeanlänt
Indikative
1. Present
jaganländer
duanländer
hananländer
vianländer
nianländer
deanländer
8. Perfect
jaghar anlänt
duhar anlänt
hanhar anlänt
vihar anlänt
nihar anlänt
dehar anlänt
2. Imperfect
jaganlände
duanlände
hananlände
vianlände
nianlände
deanlände
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade anlänt
duhade anlänt
hanhade anlänt
vihade anlänt
nihade anlänt
dehade anlänt
4a. Future
jagskall anlända
duskall anlända
hanskall anlända
viskall anlända
niskall anlända
deskall anlända
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha anlänt
duskall ha anlänt
hanskall ha anlänt
viskall ha anlänt
niskall ha anlänt
deskall ha anlänt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att anlända
dukommer att anlända
hankommer att anlända
vikommer att anlända
nikommer att anlända
dekommer att anlända
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha anlänt
dukommer att ha anlänt
hankommer att ha anlänt
vikommer att ha anlänt
nikommer att ha anlänt
dekommer att ha anlänt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle anlända
duskulle anlända
hanskulle anlända
viskulle anlända
niskulle anlända
deskulle anlända
12. Conditional perfect
jagskulle ha anlänt
duskulle ha anlänt
hanskulle ha anlänt
viskulle ha anlänt
niskulle ha anlänt
deskulle ha anlänt
Subjunctive
6. Subject
jagmå anlända
dumå anlända
hanmå anlända
vimå anlända
nimå anlända
demå anlända
13.Present perfect
jagmå ha anlänt
dumå ha anlänt
hanmå ha anlänt
vimå ha anlänt
nimå ha anlänt
demå ha anlänt
Imperative
Affirmative
duanländ
viLåt oss anlända
nianländ
Negative
duanländ inte
nianländ inte
Your last searches