Swedish-English translation of anslag

Translation of the word anslag from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anslag in English

anslag
kraftnoun impact
  reklamnoun poster, bill, placard
  pengarnoun allowance
Synonyms for anslag
Synonyms for anslag
Derived terms of anslag
Similar words

 
 

Wiki
Anslag är en summa pengar som delas ut till en myndighet eller annan institution, vanligen från stat eller kommun. Anslag har även andra betydelser, se Wiktionary.

Your last searches